04:00 - 07. mai 2010

Snarere tvert imot

Hjernevask

«Frastøtende skråsikkerhet» er overskriften på et pussig innlegg fra Trond Blindheim og Thor Øyvind Jensen i Morgenbladet 19. mars. Det inneholder noen påstander, eller skråsikkerheter, som jeg var sikker på at andre ville ta opp, men jeg kan ikke registrere at det har skjedd.

I innlegget leser man en oppramsing av forfatternes syn på hvordan homofili er blitt betraktet gjennom tidene:

«… via truende og forbudt (hos jøder, muslimer og kristne), til medisinsk avvik og diagnose, videre til å ses som en normalt medfødt variasjon og frem til dagens stadig mer vanlige syn: at homofili langt på vei er selvvalgt som en slags kulturell egenart, et markant personlig identitetstrekk.»

Ettersom samtlige, gamle som unge, kvinner som menn, innvandrere som etnisk norske, som ble intervjuet på gaten i programmet Hjernevask konkluderte med at homofili er medfødt, lurer jeg på hvor Blindheim og Jensens konklusjon om at det blir stadig mer vanlig å tro at dette er selvvalgt, kommer fra? Min opplevelse er vel heller tvert imot.

Finnes det overhodet noen undersøkelser som underbygger deres skråsikkerhet?

Christopher Rødsten

Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.