04:00 - 05. november 2010

Skivebom fra Tollefsen i Kirkens Nødhjelp

Bistand

Det er flott at lederen i seksjon for media og kampanje i Kirkens Nødhjelp, Sindre S. Tollefsen, prøver å stimulere til debatt om utviklingspolitikk gjennom sin kronikk i Morgenbladet 22. oktober. Vi deler hans standpunkter på flere områder, blant annet at «Bistandsorganisasjonene må bli utviklingsorganisasjoner som mobiliserer til handlinger som forandrer verden. Vi må kombinere mobilisering av økonomiske ressurser med utviklingspolitiske handlingsalternativer som bidrar til å forandre årsakene til fattigdom, nød og undertrykkelse.»

Dessverre svekkes Tollefsens artikkel av en skikkelig skivebom som det er nødvendig å bruke spalteplass på. Tollefsen skriver korrekt at håpet med å danne Handelskampanjen (i 2003–2004) «var å kunne samle flere aktører for å påvirke de internasjonale spillereglene i verdenshandelen». Men så kommer han med følgende vurdering: «Dessverre kullseilte initiativet som breddebevegelse før det fikk varig vind i seilene, også denne gang fordi den politiske plattformen ble kuppet av aktører med tradisjonelle venstreorienterte agendaer.»

Tollefsen er tydeligvis meget dårlig orientert om prosessen for å danne Handelskampanjen, om hvordan Kirkens Nødhjelp deltok og om hvem som er medlemmer. Det var ingen som «kuppet» den politiske plattformen til Handelskampanjen. Det var en omfattende prosess for å utforme og bli enig om plattformen.

Kirkens Nødhjelp var en av initiativtagerne og aktivt med i arbeidet med å danne Handelskampanjen. Den politiske plattformen som Handelskampanjen ble dannet på, og som organisasjonen fortsatt har, ble utarbeidet i nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp, og flere formuleringer i utkastet ble endret etter deres ønske. Kirkens Nødhjelp sa seg enig i hele plattformen. Det var full enighet blant initiativtagerne om plattformen. Kirkens Nødhjelp valgte likevel å ikke bli med. Det beklaget de andre initiativtagerne meget sterkt blant annet fordi det svekket bredden og tyngden i organisasjonen.

Begrunnelsen til Kirkens Nødhjelp for ikke å delta var at en prioriterte å jobbe i kirkebaserte nettverk, og at organisasjonen, til tross for at en var enig i alle punktene i plattformen, hadde kommet frem til at en mente at Handelskampanjen ikke burde ha en så omfattende politisk plattform.

Handelskampanjen er ingen liten, sekterisk, venstrevridd organisasjon. Til sammen har medlemsorganisasjonene i Handelskampanjen en meget stor andel av Norges voksne befolkning som medlemmer. Listen over medlemsorganisasjoner i Handelskampanjen burde tale for seg: Attac, Fagforbundet, For velferdsstaten, Handel og Kontor, Latin-Amerikagruppene, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos, Press, Spire – Utviklingsfondets ungdom, Ungdom mot EU, og Utviklingsfondet.

De siste par årene har Handelskampanjen vært sterkt engasjert i arbeidet knyttet til frihandelsavtale mellom Norge og Colombia. Rapport fra Handelskampanjen og Latin-Amerikagruppene om denne avtalen har dannet grunnlaget for et bredt samarbeid for å få frem mer informasjon, konsekvensutredninger, åpen høring og for at Norge ikke skal inngå en slik avtale nå.

Det er få politiske kampanjer som har større bredde enn det som er bygget opp rundt dette. Kirkens Nødhjelp er en av organisasjonene som er med i arbeidet. Tollefsen bommer i sin beskrivelse av Handelskampanjen.

Aksel Nærstad

Leder i Handelskampanjen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.