Annonse
04:00 - 03. desember 2010

Se til Danmark og Italia

Annonse

Barnehager

I debatten om ettåringer i barnehage kan det være interessant å påpeke noe av bakgrunnen for den norske basebarnehagemodellen. De norske basebarnehagene er i stor grad inspirert av barnehager i Nord-Italia (Modena og Reggio Emilia) og Danmark. Den pedagogiske intensjonen er (selvfølgelig) god: Barnehager skal bygges for barn, for barns kropper, lek og bevegelser. Barnehagen skal ikke bygges ut fra de voksnes behov for kontroll (avdelingsbarnehagen), men heller ut fra barns forskjellige behov for varierte uttrykksmuligheter og muligheter for medvirkning i egen hverdag. En slik barnehagemodell har slått an i Norge fordi den langt på vei reflekterer vårt syn på det kompetente barnet.

Men norske barnehageutbyggere har i stor grad oversett at i inspirasjonslandene er disse barnehagene bygget for tre- til seksåringer. I Danmark har de minste barna sine «vuggestuer» og i Italia har de få ett- til treåringene som går i barnehage helt andre fysiske rammer enn de over tre år. I Norge har denne barnehagemodellen, som altså er bygget for tre- til seksåringer, blitt befolket med ett- og toåringer. Akkurat som om ettåringer, treåringer og seksåringer har de samme behovene. At basemodellen har vært svært tiltalende for politikere og myndigheter med sterkt behov for å nå full barnehagedekning er det liten tvil om.

Rasmus Kleppe

Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt