04:00 - 03. desember 2010

Se til Danmark og Italia

Barnehager

I debatten om ettåringer i barnehage kan det være interessant å påpeke noe av bakgrunnen for den norske basebarnehagemodellen. De norske basebarnehagene er i stor grad inspirert av barnehager i Nord-Italia (Modena og Reggio Emilia) og Danmark. Den pedagogiske intensjonen er (selvfølgelig) god: Barnehager skal bygges for barn, for barns kropper, lek og bevegelser. Barnehagen skal ikke bygges ut fra de voksnes behov for kontroll (avdelingsbarnehagen), men heller ut fra barns forskjellige behov for varierte uttrykksmuligheter og muligheter for medvirkning i egen hverdag. En slik barnehagemodell har slått an i Norge fordi den langt på vei reflekterer vårt syn på det kompetente barnet.

Men norske barnehageutbyggere har i stor grad oversett at i inspirasjonslandene er disse barnehagene bygget for tre- til seksåringer. I Danmark har de minste barna sine «vuggestuer» og i Italia har de få ett- til treåringene som går i barnehage helt andre fysiske rammer enn de over tre år. I Norge har denne barnehagemodellen, som altså er bygget for tre- til seksåringer, blitt befolket med ett- og toåringer. Akkurat som om ettåringer, treåringer og seksåringer har de samme behovene. At basemodellen har vært svært tiltalende for politikere og myndigheter med sterkt behov for å nå full barnehagedekning er det liten tvil om.

Rasmus Kleppe

Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.