04:00 - 23. juli 2010

Operaledelsens gjentatte avsporinger

Operadebatten

Debattinnlegget til Anne Gjevang (Morgenbladet 16. juli) viser nok en gang at ledelsen ved Den Norske Opera og Ballett mangler evne til å ta selvkritikk og i stedet velger å bortforklare og bagatellisere de varsler som kommer fra komponistmiljøet. Dette er svært bekymringsfullt. Innlegget viser også sviktende forståelse for komposisjon som fag. At alt fokus nå er rettet mot meg som person, bidrar ikke til å løse de alvorlige problemene DNO&B står overfor hva gjelder utvikling av nytt repertoar. Det viser bare at ledelsen i all sin fullkommenhet ikke ønsker eller har vilje til å håndtere konflikten og kritikken på en profesjonell og ansvarlig måte.

Opera som sjanger er en svært kompleks kunstform. Den krever samarbeid mellom komponister, librettister, dramaturger, regissører, scenografer, kostymedesignere, lyd- og lysdesignere etc. Det er derfor helt uforsvarlig at en eller to personer med begrenset kunnskap om utvikling av tekst og musikk skal sitte med et eneveldig ansvar for så viktige beslutninger.

Det bør umiddelbart settes ned en komité (4-5 personer) som samlet sett innehar den nødvendige kompetanse, slik at komponistene ikke blir salderingspost for tilfeldige operasjefers private agenda og smak. Det tar 3-5 år å utvikle en ny opera. Det er derfor viktig med kontinuitet. Komponistene må også gis forutsigbarhet for å kunne få ro til et svært krevende arbeid. Her viser operaledelsen total mangel på forståelse for skapende kunstnerisk arbeid.

Det er et bredt felt som skal løftes frem. Fra eksperimentell musikkdramatikk på de mindre scenene til større oppsetninger på hovedscenen. Hele spekteret må ivaretas både for å gi mulighet til fornyelse av operaen som sjanger, og for at komponistene skal kunne gå gradene fra en mindre til en større musikkdramatisk form. Den nåværende ledelsen har ikke vist at de har en slik oversikt og vilje til å satse bevisst og langsiktig. Det finnes ingen overordnet strategi hva gjelder utvikling, og ledelsen synes heller ikke å besitte den kompetansen som vi har etterlyst i lengre tid.

Ledelsen har lansert begrep som «kikkehull», «verker underveis», «operalaboratoriet», og siste skudd på stammen er at DNO skal være en «fantasifabrikk». Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte eller begge deler. Det vitner i alle fall om en total uvitenhet om komponistenes hverdag. For norske komponister er DNO&B ingen lekegrind, men en potensiell arbeidsplass.

Utgangspunktet for at Glenn Erik Haugland og jeg gikk til pressen var at vi ble møtt med manglende profesjonalitet og uakseptable sexistiske holdninger i vurderingen av våre verk. Våre varslinger innad i Operaen ble ikke tatt på alvor. Derfor måtte vi gå til pressen for å synliggjøre problemene. Den mottakelsen og avvisningen vi har fått av operaledelsen, forteller med all tydelighet at disse problemene ikke kan løses ved at man stikker hodet i sanden, men ved at man skaper en åpen dialog mellom alle involverte og viser vilje til et reelt samarbeid.

Cecilie Ore

Komponist

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.