04:00 - 06. august 2010

Om psykoanalysens berettigelse

Psykologi

I en kommentar til Siri Erika Gullestads informative refleksjoner rundt den psykoanalytiske behandlingen som foregår i fjernsynsserien In Treatment (Morgenbladet 9. juli), benytter Jon Lund Hansen i Morgenbladet 30. juli muligheten til å kalle psykoanalysen en anakronisme. Han går så langt som å mene at «I den grad psykoanalyse i dag har noen som helst berettigelse, er det på linje med andre alternativformer for selvgranskning og selvrealisering, som for eksempel zenbuddhisme og yoga.» Som argument for sitt syn refererer han til Gullestads innledende sitat fra fjernsynsterapeuten: «La oss snakke om det som egentlig skjer her,» benevner analytikers altomfattende innsikt i «det egentlige» som psykoanalysens hovedmetafor og viser hvordan en slik forståelse bidrar til å tilsløre normale, aktuelle og etiske problemstillinger samt skape en uheldig assymetri i relasjonen. Han etterlyser ærlige, åpne relasjoner og «streit snakk».

Nettopp denne tematikken er høyaktuell i dagens psykoanalytiske debatt. Spørsmålet dreier seg ikke om hvorvidt det finnes ubevisste impulser, ønsker og motiver, men om hvordan terapeuten bidrar til å gjøre disse motsetningsfylte, ofte skremmende og angstprovoserende sidene av sjelslivet vårt mer tilgjengelige og akseptable. I moderne psykoanalyse er man opptatt av å legge til rette for en terapeutisk situasjon der pasient og terapeut sammen utforsker de komplekse bakenforliggende motivene ved hjelp av gjensidige assosiasjoner og innspill. I tiltagende grad har psykoanalytikeren inntatt en åpen, ærlig og autentisk form i samspillet. Snarere enn å tolke en for terapeuten forhåndskjent undertekst, sentreres terapien om å hjelpe pasienten til å oppnå erkjennelse og finne mening i det særegne. For å oppnå dette er det nødvendig at terapeuten inntar et overordnet reflektert og mangesidig lyttende og konfronterende perspektiv. Som Gullestad presiserer, hviler terapien på en kontrakt der pasienten er innforstått med at det å bli «kikket i kortene» med et psykologisk blikk kan være til hjelp, selv om det vekker motstand.

Hvis Lund Hansen hadde sett fjernsynsserien, ville han ha oppdaget hvordan terapeuten på sitt beste manøvrerer den vanskelige balansegangen mellom å være åpen, ærlig og streit uten å miste sin grunnleggende empatisk innlevende og ikkedømmende psykoanalytiske holdning. Han ville også oppdaget at terapeuten i situasjoner som krever aktiv handling, trer ut av den analytiske rammen og sørger for at de etiske forpliktelsene ivaretas. Fjernsynsserien gir slik sett et godt innblikk i utøvelse av dagens psykoanalyse.

Selv om Lund Hansens problemstillinger er interessante, er det høyst betenkelig at en person som verken har sett fjernsynsserien eller oppdatert seg nevneverdig på psykoanalysen, tillater seg å latterliggjøre den som et useriøst behandlingsalternativ. Ny forskning viser at psykoanalytisk behandling har dokumentert effekt. Ikke på psykotiske tilstander der virkelighetsoppfatningen er forstyrret, slik Lund Hansen antyder, men overfor de fleste andre lidelser.

Tove Kjersti Kjølseth

Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi og undervisningsleder ved Institutt for psykoterapi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.