04:00 - 22. januar 2010

Nei til sæddonasjon

Donorbarn

Jeg takker for artikkel som setter søkelyset på noen av de utfordringene som praksis med sæddonor fører med seg. Denne muligheten til å få barn er nå utvidet etter den nye ekteskapsloven, før denne var det bare heterofile som av medisinske grunner ikke kunne få barn, som hadde adgang til sæddonasjon i Norge.

Debatten i etterkant av den nye ekteskapsloven har vært altfor snevert fokusert på graden av omsorgsevne hos det angjeldende par.

Omsorgsevne er viktig nok, men det er ikke lagt tilstrekkelig vekt på barnets behov for å kjenne sitt biologiske opphav og hva det har å si for identitetsdannelse og selvoppfatning. Disse behovene blir heller ikke ivaretatt ved at sæddonors navn blir kjent for barnet ved 18 års alder.

Jeg er derfor sterkt imot muligheten for sæddonasjon for både tokjønnede og samkjønnede par. Det er mange nok mennesker i vår verden som av andre og forståelige grunner ikke kjenner sitt opphav. Det er beklagelig at vi nå har et lovverk som åpner for at det blir flere barn som ikke får kjennskap til sine biologiske foreldre slik FNs barnekonvensjon fastslår at barn har rett til.

Barns rettigheter burde gå foran voksnes ønsker om barn.

Laila Riksaasen Dahl

Biskop i Tunsberg

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.