04:00 - 12. november 2010

Nærsynt av Nærstad

Bistand

Aksel Nærstad mener i Morgenbladet 5. november at undertegnede begår en «skivebom» når jeg anklager Handelskampanjen for å ha marginalisert seg selv. Vi kan gjerne drøfte hva som skjedde på kammerset for syv år siden, men jeg tror det er av liten interesse for Morgenbladets lesere. Det som er nyttig, er snarere å slå fast at den politiske uenigheten fra datidens interne forhandlinger, er blitt stadig mer synlig i den offentlige samtalen.

En av de kanskje tydeligste uenighetene, er spørsmålet om vi skal ha en overnasjonal kontroll av verdenshandelen eller ikke. Nærstad har siden 2003 stadig gjentatt sitt ønske om at alle land i verden, inkludert de rike, skal kunne hjelpe eget landbruk med alle de virkemidlene de selv måtte ønske. Han kaller det for «matvaresuverenitet.

Tanken er kanskje besnærende, men innebærer i realitetene å gi USA og EU full mulighet til å subsidiere eget landbruk så mye de selv ønsker. Vår lærdom er entydig på dette punktet: ved å gi verdens mektigste land og aktører rett til å styre sin egen handel uten begrensninger, vil rike land inngå egne avtaler med de fattigste landene. Dette vil skje uten innsyn og uten muligheter for sanksjoner. Konsekvensene kjenner vi fra fattige land: Dumpingen fra rike land vil ødelegge deres muligheter for produksjon av mat både til seg selv og for eksport. Nærstads generelle motstand mot Verdens handelsorganisasjon (WTO) utdyper bildet: Han har ingen realistisk strategi for kontroll av verdenshandelen. Hvis den globale handelen med varer og tjenester skal bli mer rettferdig, må det gjøres store politiske valg som favoriserer fattige land over tid. Det er kun gjennom WTO en har realistiske muligheter for slike grep.

Handelskampanjen har også bevist noe annet vi fryktet i 2003: Den bidrar i liten grad til positiv utviklingspolitisk endring, men har heller blitt en garantist for status quo for norske landbruksposisjoner. Isolert sett er det selvsagt ok å samarbeide med særinteresser for den norske bondenæringen, men når konsekvensen er opprettholdelse av dårlig utviklingspolitikk, har Nærstad et forklaringsproblem.

Sindre S. Tollefsen

Kirkens Nødhjelp

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.