04:00 - 15. januar 2010

Med buksene nede

Klima

I Morgenbladet 8. januar har Tove Gravdal en interessant artikkel under overskriften «Tillit ved nullpunktet». Hun tar opp Norsk Polarinstitutts rolle i Gahr Støre og Al Gores mediepåfunn før København-møtet. Som hun sier, det gikk visst litt fort for seg. Man brukte bilder av polarisen fra 2007, mens man allerede i 2009 kunne registrere en stor økning i isdekket. Jeg tror hennes analyse av årsaken til Polarinstituttets medvirkning er korrekt.

Men hvordan ble den 90 siders fantastiske rapporten mottatt i København? Det tror jeg vil interessere Morgenbladets lesere. Al Gore fremførte det felles budskapet med bravur på møtet i København, og ble omgående tatt i fusk. Han siterte blant andre dr. Wieslav Maslowski som sannhetsvitne for påstanden, basert på «helt ferske forskningsresultater» om at: det er 75 prosent sjanse for at hele Nordpolen vil være isfri om fem til syv år. Det ville seg slik at klimatologen dr. Maslowski var til stede i salen, og straks protesterte. Han kunne ikke skjønne hvordan man hadde kommet frem til slike tall. Han ville aldri prøve å anslå sannsynlighet på en slik eksakt måte, sa han.

Al Gore’s stab «forklarte» så at uttalelsen skulle ha falt i en samtale for mange år siden mellom Al Gore og Maslowski!? Denne episoden setter jo et stort spørsmålstegn ved hele rapporten, og levner liten ære til Norge og Polarinstituttet. Al Gore er kompromittert fra før.

Svenn Korseth sr.

Styreleder Klimarealistene

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.