Annonse
04:00 - 09. april 2010

Kunsten å sjikanere

Annonse

Debattkultur

Angående Arnved Nedkvitnes innlegg 19. mars: Tingretten felte en hard dom over hans beskyldninger mot kolleger. De omtales som «usaklige, sterkt nedsettende og integritetskrenkende». Han har utvilsomt beskyldt kolleger for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg og sine ulovlige fordeler. Når Nedkvitne likevel drister seg til å spørre hvor og når han har beskyldt noen for korrupsjon, skyldes det nok at han selv har unngått å bruke selve ordet. Men det betyr jo lite når han har anklaget folk for handlinger som faller inn under definisjonen. Rettsapparatet anser så langt at Nedkvitne ikke behersker den for ham edle kunst å sjikanere innenfor lovens grense.

Jeg fører ikke rettssak i Morgenbladets spalter, særlig ikke når en ankesak er under oppseiling. Mitt ordskifte med Nedkvitne er nå slutt. Når det gjelder hans anførsel om at man ikke trenger å legge vekt på mine observasjoner fordi jeg var midlertidig ansatt, er dette nok et eksempel på hans «argumentasjonsteknikk». Ja da, Nedkvitne. I den store sammenhengen er vi alle midlertidige. La oss bruke vår tilmålte tid på noe bedre enn å plage våre medmennesker.

Kai Østberg

Førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Telemark

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.