Annonse
04:00 - 19. februar 2010

Gjer framandspråka obligatoriske

Annonse

Språk

Artikkelen i Morgenbladet 5. februar om at framandspråktilbodet blir lagt ned ved Universitetet i Stavanger, stadfester at det er på tide å nytte sterkare lut for å heve språkfagas status her i landet. Trass i at ei rekkje positive tiltak har blitt prøvd ut, interesserer ikkje norsk ungdom seg for å lære anna enn engelsk, slik Tora Aasland korrekt hevdar. Studiepoengproduksjonen i fransk og tysk blei halvert mellom 1996 og 2005. 24 prosent av norske økonomistudentar på utveksling fer til Australia, som står for under 0,2 prosent av den norske utanrikshandelen.

Eit tiltak som bør drøftast seriøst er å gjere framandspråka obligatoriske i større grad enn dei er no. Ikkje berre i ungdomsskulen, men òg i høgare utdanning. Alle høgare utdanningsinstitusjonar bør vurdere dette, og spesielt ved HF-fakulteta bør det vere aktuelt. Ein litteraturvitar som verken les tysk eller fransk er ein vits. Det er ingen grunn til at språkkunnskapar ikkje skal vere like essensielt i humaniora som matematikk er det i realfaga.

Dersom det blei stilt krav om dugleik i framandspråk for å komme inn på mastergrad ved HF, ville dette hatt utelukkande positive verknader for samfunnet. Statusen til humanistar på arbeidsmarknaden hadde blitt heva: Landet hadde fått fleire språkkunnige, som alle er samde i at det er bruk for.

Pål Mykkeltveit

Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.