04:00 - 23. juli 2010

Et udogmatisk valg

Kjøtt

Dag Høiholt-Vågsnes svarte i forrige uke på Siri Martinsens serie om kjøttproduksjon ved å kalle det hun og dyrevernere generelt kommer med for «sterkt ideologisk» og «dogmatisk». Dogmatismen bunner ifølge Høiholt-Vågsnes i at «dyrevernere» på forhånd har bestemt seg for at dyr har det bedre i vill tilstand enn som husdyr. Hva har han selv bestemt seg for? Som de fleste mener han at det er konsistent å mene at individer fra andre arter uproblematisk kan frarøves sin frihet og tas livet av, samtidig som menneskers frihet og liv er ukrenkelige verdier.

Hvordan kan denne antagelsen være noe annet enn paradoksal? Den sjokkerende realiteten er at det ikke finnes relevante empiriske grunner til å skille mellom mennesker og andre arter slik vi i dag gjør. Har man kommet frem til denne erkjennelsen, forstår man at dagens utnyttelse av dyr en gang kan bli sett som en lite ærerik del av menneskenes historie. Siri Martinsen har klart å bryte ut av tradisjon og vane, det eneste som underbygger dagens undertrykkelse av ikke-menneskelige dyr, og tatt et udogmatisk valg.

Det er landbruksdriftsrådgiveren som er dogmatisk i sin nedvurdering av dyrs verdi. Det er vanskelig å stille seg kritisk til egne tradisjoner – som mors kjøttkaker, makrellfiske, melkebarten. I tillegg kan det kjennes sosialt stigmatiserende ikke å ta del i den store gleden det for mange er å fortære animalske produkter. De enorme økonomiske interessene som ligger i bruk av dyr gjør det dessuten vanskelig å tenke nøkternt for de involverte. Men man skal være klar over at det finnes et reelt alternativ til å fortsette å utsette dyrene for den lidelsen som husdyrholdet utgjør. I tillegg til å være det eneste konsekvente dyreetiske alternativet, er en vegansk livsstil bedre også for miljø og helse. Enhver har valget hver dag om man vil støtte undertrykkelsen av dyr eller om man vil støtte alles frihet og ukrenkelige verdi, ikke bare vår egen arts.

Jørund Aase Falkenberg

Leder av Norsk vegansamfunn

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.