Annonse
04:00 - 08. januar 2010

En god lærer og venn

Ingen rasist: Styreleder og forstander ved Diamantveibuddhismen Karma Kagyu-linjen, Norge, forsvarer lama Ole Nydahl (bildet) mot påstander om rasisme og kvinnefiendtlighet. På bildet er Nydahl på besøk Det Europeiske Buddhistsenteret i Sør-Tyskland. Foto: Buddhistischer Dachverband Diamantweg, Tyskland
Annonse

Buddhisme

Vi takker for en på mange måter informativ og velskrevet artikkel, «Lama i drama», publisert i Morgenbladet 24. desember, 2009. Det er likevel et par punkter som verken er dokumenterte eller korrekte i artikkelen, og de ønsker vi å kommentere.

For det første: Diamantveibuddhismen, både i Norge og internasjonalt, har ingen forbindelser til høyreekstreme miljøer, og vi ønsker heller ikke å ha det i fremtiden. Vi representerer en 2550 år gammel tradisjon med en autentisk overførsel fra den historiske Buddha til i dag, hvor den 16. Karmapa ga velsignelse og tittel til Lama Ole Nydahl for å videreføre diamantveilæren (vajrajana) til Vesten.

Vi kjenner heller ikke til at noen er blitt skadet eller drapstruet av verken Lama Ole Nydahl eller hans elever. Dette er selvfølgelig metoder vi ikke benytter oss av, og som strider mot det vi står for som buddhister.

Det blir i artikkelen påstått at Ole Nydahl blir kritisert for homofobi. Det stemmer nok, men det er heldigvis ikke sant at han er homofob. Til opplysning har han viet flere homofile og lesbiske par, og flere av Lama Oles nærmeste venner og elever har en annen legning enn ham selv. Han har også utnevnt homofile til å reise rundt i hans navn for å undervise om buddhisme. Han synes selv at seksuelle preferanser ikke er viktig.

Morgenbladets journalist siterer Ole Nydahls bok, Buddha og kærligheden, og fremstiller det som kvinneforakt at kvinner lærer noe av menn. Ham om det, men hvis man leser videre i boken står det også at når menn åpner seg for kvinner vil mannen overta hennes visdom. Buddhismen mener kvinner og menn har forskjellige kvaliteter og kan lære av hverandre. Man trenger ikke være lenge på et foredrag med Lama Ole, eller å lete lenge i noen av bøkene hans, for å forstå hvor høyt han verdsetter kvinner.

Det er ikke mulig for en buddhist å være rasist. Buddhismen mener at alle mennesker har buddhanatur og samme potensial for menneskelig utvikling. Men det er korrekt at buddhismen representerer humanistiske idealer og sunn individualisme, slik Morgenbladet spør seg.

Vi kjenner Lama Ole som en god lærer og venn med omtanke og varme for mennesker i alle aldre, kjønn og ulike livssituasjoner, som bruker alt av sin tid for å hjelpe andre. Men vi har ingen problemer med å forstå at folk reagerer på det Ole sier om islam. Man må selvfølgelig ikke være enig i Lama Oles politiske syn for å være hans elev, noe han selv understreker.

Det foregår en samfunnsdebatt om islam, og det skal ikke være sånn at man blir kalt rasist dersom man er kritisk til islam. Kritikk av kristendom og religion er noe vi har tradisjon for i Norge. Majoriteten av europeere tenker det samme om islam som Ole Nydahl når de tørr ytre seg. Dette så vi nylig i en folkeavstemningen i Sveits, hvor folket fikk sjansen til å uttrykke seg anonymt. Spørsmålet man kan stille seg er hvordan politikere og journalister kan bevege seg så langt bort fra de folkene de hevder å representere. For øvrig er Lama Oles diamantveisentre ikke politisk aktive, og har kun menneskelig utvikling som mål. Hos oss er alle som har lyst til å lære noe om sinnets natur velkomne, uansett politiske synspunkter og bakgrunn.

Diamantveibuddhismen setter ikke strenge begrensninger, slik andre religioner gjør. De som ønsker å praktisere buddhisme, og samtidig være samfunnsengasjerte som privatpersoner, kan det. Det å være diamantveibuddhist er å ta del i samfunnslivet på vanlig måte.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle et fredelig og godt nytt år med mye menneskelig utvikling, og at alle blir kjent med sitt grenseløse potensial. Til slutt vil vi komme med den samme oppfordringen som Buddha på sitt dødsleie: Ikke stol på noe fordi en buddha sier det, men undersøk tingene selv.

Sissel Johansen og Marit Kjærvik

heholdsvis forstander og styreleder ved

Diamantveibuddhismen Karma Kagyu-linjen, Norge

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.