04:00 - 03. desember 2010

De utskjelte basebarnehagene

Barnehager

Min ettårige sønn går i en av disse utskjelte basebarnehagene, som blant annet forskeren Monica Sæland har kritisert. Som akademikerpappa har jeg lest doktorgraden til Sæland, men hennes og andres barnehagekritikk kan like gjerne gjelde små, tradisjonelle barnehager. Også i små barnehager kan barns behov for stabilitet og kontinuitet trues av at det renner inn sykmeldinger. En basebarnehage har derimot den stordriftsfordelen at en vikar som barna er trygg på fra før av kan settes inn med jevne mellomrom.

Basebarnehagene er blitt kritisert for å føre til en kaotisk og uoversiktlig hverdag på grunn av stort areal. Men omsorgen og tryggheten i disse lokalene gir seg ikke av arealet i seg selv, men av hvordan personalet bruker dem sammen med barna. Det ligger altså et større pedagogisk handlingsrom i disse fleksible arealene. Forestillingen om at små lokaler er tryggest harmonerer godt med den norske bygderomantikken som bidrar til at mange flytter ut av storbyene når de får barn. Det jeg hittil ikke har sett i debatten er min erfaring fra pappaperm: Et nysgjerrig barn som blir frustrert av vår lille toromsleilighet med kun én forelder til stede som blir glad av å få utforske større rom og være sammen med andre barn. Kanskje kunne et nytt erfaringsgrunnlag for debatten tvinge flere fedre til å ta ansvar for barna sine i permisjonstiden?

Ole Jakob Løland

Småbarnspappa, Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.