Annonse
04:00 - 03. desember 2010

Bylivet vil utvikles

Gull alt som glitrer? Peter Butenschøns essay om Bjørvika inviterer til motforestillinger. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
Annonse

Bjørvika

«Hard, polert og kantete» er omtalen Peter Butenschøn gir det nye Bjørvika i Morgenbladet 5. november. Han har rett i at Bjørvika ikke blir noen ordinær bydel. Bjørvika kommer til å bli et flott byområde. Men Butenschøn tar feil når han påstår at «byggeriene» langs hovedgaten Dronning Eufemias gate ikke er utformet til gatenivå eller menneskers bevegelsesmønster.

Bjørvika er mye mer enn Dronning Eufemias gate. Det som nå skal bygges i Bjørvika vil bidra til å skape et helhetlig byplangrep med god bymiks og funksjonsblanding. Bjørvika skal oppfylle betingelsene for en levende by og være et symbol på vår tids bærekraftige byplanlegging. Det skal bygges konsentrert. Resultatet blir store, åpne og ubebygde offentlige byrom. Og Dronning Eufemias gate skal bli attraktiv for alle besøkende. Det samme skal tverr- og sidegater bli, som vil bli godt egnet for butikkdrift og byliv.

Operaallmenningen kommer til å bli en av de viktigste forbindelsene mellom dagens sentrum og det nye byområdet. I dag er plassen hovedadkomst til Operaen, i fremtiden vil også Deichmanske hovedbibliotek ligge til denne plassen og tilføre området svært mange besøkende. For å understreke kontakten med fjorden, skal sjøen trekkes helt inn til Dronning Eufemias gate.

Butenschøn hevder videre at Kulturoppfølgingsprogrammet har få resultater å vise til. Det stemmer ikke, selv om det hadde vært fint med enda flere aktiviteter. Prosjektet «Tempo! Fjordbyen» omfatter fysiske tiltak for at ulike kunsthendelser og kulturaktiviteter skal kunne finne sted i oppstarts- og mellomfasen av byutviklingen. Eksempler fra andre byer viser god erfaring med bruk av kultur i slike faser, både som aktivitet og uttrykk i form av arrangementer og installasjoner, og i form av byliv og møtesteder.

I et bredt samarbeid med aktørene i Bjørvika-utbyggingen, har det vært gjennomført utstillinger i tomme havneskur, byvandringer, årlige «åpne dager» i hele Bjørvika-området fem år på rad, konserter, etablering av pocket park med kunstinnslag, og i år temporære aktiviteter på «Sommerøya» utenfor Operaen sammen med Øyafestivalen. Gjennom dette formidlingsprogrammet har det vært mulig å oppleve vandring på operataket før den offisielle åpningen, fot- og sykkeltur i senketunnelen, og vandring på den ennå ikke åpnede Stasjonsallmenningen og nye Nordenga bro. Et eget kunstprogram er finansiert og under utvikling. Det er også laget en bylivsplan for passasjen gjennom Barcode. Her går vi spennende og innholdsrike tider i møte!

Kunst i det offentlige rom ble utredet i et eget temahefte lansert i januar 2009. Som resultat av dette arbeidet kan nå Kunsthall Oslo, et rom for ikke-kommersiell kunst, besøkes i Trelastgata. Kunsthallen skal også kunne bistå andre kunstinitiativ i Bjørvika. Etter hvert kommer også spennende kunstverk til å dukke opp i flere av allmenningene basert på blant annet Claire Dohertys kuratoriske kunstvisjon.

Når det gjelder kulturliv legger alle allmenningene samt Havnepromenaden til rette for én eller flere varianter av kulturell utfoldelse. Selve planleggingen av hvert byrom tar utgangspunkt i ønsket byliv som igjen understøttes av fasadene og bygulvet. Her kan det nytes alt fra konserter i Operaallmenningen til dingling med bena fra trebryggene i Bispekilen.

Bjørvikas langsiktige utvikling kan ikke bedømmes nå, kun en tredel ut i utbyggingsperioden. Mye kan skje både av positive og uforutsette hendelser. Det er spennende. La oss sammen bidra til en levende bydel snarere enn å bekymre oss for dårlige grunnforhold som for lengst er et tilbakelagt stadium.

Ellen S. de Vibe

Direktør i Plan- og bygningsetaten

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.