Annonse
04:00 - 18. desember 2009

Tilbake på geledd?

Annonse

Cannabis

For to måneder siden foreslo jeg i Morgenbladet å endre politikken på cannabisfeltet. Det ble debatt, her i avisen og i andre medier. Men vi fikk også en forskningspolitisk debatt. Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) rykket ut og kalte innspillet «forførende». Jeg må medgi at jeg ble overrasket. Det var som om Sirus-forskerne sa: Det er politikerne som bestemmer. Tilbake på geledd!

Svanaug Fjær hevdet så at Sirus er for nær eieren, Helsedepartementet, og at det var forutsigbart at jeg ville bli stemplet som en frafallen.

I Aftenposten 4. desember har Sirus beveget seg litt, men konklusjonen er tannløs: «Dersom norske myndigheter foretar denne type endringer for å redusere ulempene ved dagens cannabispolitikk, bør dette forskningsmessig evalueres.»

Jeg synes Sirus er for tett knyttet til sitt eierdepartement. Norges forskningsråd har utviklet en struktur for å sikre forskningsinstituttenes uavhengighet. Sirus bør ikke fortsette å være eneste institutt utenfor denne strukturen. Flere forskningsmiljøer bør dessuten forske på narkotikafeltet, særlig de utenrikspolitiske instituttene. Den illegale narkoøkonomien ødelegger land over hele verden. Mexico og Bolivia er hardt rammet. Taliban lever faktisk av heroin. Noe av den selges i Oslo.

Kritikken fra Sirus inneholdt to poenger: 1. Jeg legger ikke nok vekt på helseskadene ved hasj, og tar ikke i betraktning at bilførere kan ruse seg. Svar: Hasj er skadelig, men mindre skadelig enn folk flest tror. Bilførere kan ruse seg på hasj, men flere ruser seg på alkohol. Hvis dette er en grunn til å forby cannabis, så er det større grunn til å forby alkohol. 2. I en artikkel har jeg vist at en god del «vanlige hasjbrukere» blir siktet for narkotikaforbrytelser. Kritikken var at mange har prøvd andre stoffer. Det kan egentlig være heroinbrukere jeg belyser i min studie, hevdes det. Svar: Det er en pussig hypotese. Studien er fra normalpopulasjonen. Vi har et frafall på 30 prosent av deltagerne. Nedkjørte sprøytemisbrukere svarer ikke på slike undersøkelser. Det var ventet at mange hadde prøvd andre stoffer. Noen av hasjdealerne selger også amfetamin og kokain. Dette er en god grunn til å gjøre noe med hasjmarkedet.

Politiet har også kritisert mitt utspill, men professor Paul Larsson påpekte i Morgenbladet at det finnes flere stemmer, også i politiet. Jeg opplever dessuten interesse fra yngre politikere i mange partier. De har vokst opp med problemet og er ofte realistiske.

«Krigen mot narkotika» startet for 40 år siden. Folk ble mobilisert ved hjelp av slagkraftige metaforer. Selvsagt tar det tid å endre oppfatningene. Men jeg tror vi er på vei. Forskere bør bidra med kritiske korrektiver og anbefale veivalg i denne prosessen. Forskerne fra Sirus mener visst at en bare skal se hva politikerne bestemmer, deretter evaluere det. Det er en passiv og uansvarlig holdning.

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.