04:00 - 28. august 2009

Skarp norsk reaksjon mot Syria

I forrige utgave av Morgenbladet kritiserer forsker Dag Wollebæk min håndtering av angrepet på Norges ambassade i Syria under den såkalte karikaturstriden i februar 2006. Wollebæk er blant annet kritisk til reaksjonen overfor Syria, og hevder at brannen ikke fikk diplomatiske konsekvenser. Dette er ikke tilfellet.

Angrepet på ambassaden i Syria i 2006 førte til en meget skarp protest mot dette bruddet på grunnleggende kjøreregler og internasjonale rammebetingelser, ikke bare fra Norge, men fra det internasjonale samfunnet. Umiddelbart etter angrepet fordømte norske myndigheter ambassadebrannen skriftlig overfor syriske myndigheter, og kritiserte deres håndtering av sikkerheten rundt ambassaden. En skarp protest ble også fremført av meg direkte til den syriske utenriksministeren i en telefonsamtale. Regjeringen sendte detaljerte krav om full erstatning til Syria ved diplomatisk note datert 20. mars 2006. Norge rapporterte også ambassadeanslaget i Damaskus til FN. Vi gjorde det også klart at det ville være uaktuelt med politisk besøksvirksomhet før Syria hadde påtatt seg ansvar og garantert at landet ville erstatte ødeleggelsene.

I dagene etter angrepet innrømmet syriske representanter overfor Norge at beskyttelsen av den norske ambassaden var utilstrekkelig og at dette representerte et brudd på Wien-konvensjonen. Erstatning ble utlovet. I Syrias innberetning til FN av 22. februar 2006, uttalte syriske myndigheter at de ansvarlige for anslaget skulle straffeforfølges. Regjeringen besluttet på dette grunnlaget å avstå fra ytterligere diplomatiske reaksjoner overfor Syria.

Norge mottok 10. november 2006 åtte millioner kroner i erstatning for ambassadeødeleggelsen. Utbetalingen av erstatningen var som nevnt en forutsetning for gjennomføringen av mitt besøk til Syria den samme måneden.

Norge har også siden den gang fulgt opp saken overfor syriske myndigheter og uttrykt en meget klar forventning om at straffeforfølgning av de ansvarlige gis den nødvendige prioritet i rettsapparatet. Dette har Syria samtykket i.

Anslagene i Syria i 2006 og hendelser i andre land etter den tid, har ført til ytterligere fokus på ambassadenes ytre og indre sikkerhet. Norske diplomater og deres familier kan være sikre på at Utenriksdepartementet gjør sitt ytterste for å ivareta deres sikkerhet ved tjeneste i konfliktutsatte områder.

Jonas Gahr Støre, utenriksminister (Ap)

 

Morgenbladet erkjenner at vårt intervju med Dag Wollebæk om UDs reaksjon etter ambassadebrannen, ville ha vært tjent med at Jonas Gahr Støre hadde fått mulighet til samtidig tilsvar. Red.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.