Annonse
04:00 - 27. november 2009

Misforstått budskap

Annonse

Cannabis

Willy Pedersen tok for noen uker siden til orde for å legalisere cannabis. Hans argumenter var at dagens lovgivning gir alvorlige kontrollskader i form av straffeforfølgelse for besittelse og bruk, og at omsetningen av stoffet gir næring til en stor, illegal økonomi. Vi kritiserte utspillet hans fordi den forskningen han la til grunn for sine synspunkter ikke uten videre kan tas til inntekt for at cannabis bør legaliseres, og fordi konsekvensene av en legalisering ikke ble problematisert. I Morgenbladet 20. november var det to tilsvar til vårt innlegg (av Svanaug Fjær og Fartein Ask Torvik). Begge bygger på en misforståelse av vårt budskap. Våre innvendinger mot Pedersens innlegg var ikke et forsvar for dagens cannabispolitikk, men en kritikk av hans form for forskningsformidling. Vi ser gjerne at cannabispolitikken debatteres. Aller helst på en nyansert måte som adresserer kompleksiteten på dette området.

Jørgen Bramness

Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Anne Line Bretteville-Jensen

Hilde Pape

Ingeborg Rossow

Statens institutt for rusmiddelforskning

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.