04:00 - 24. desember 2009

Karl Johan, 9. april 1940

Bildestriden: Er gutten med sykkel Gunnar Sønsteby eller Erik Gjems-Onstad? Foto: Privat

Andre verdenskrig

Morgenbladet hadde nylig et intervju med meg om blant annet den gemyttlige striden som i mange år har vært mellom Gunnar Sønsteby og meg om hvem som er gutten på det kjente bildet fra tyskernes første innmarsj på Karl Johan 9. april 1940. Det som nå får meg til å komme tilbake til saken, er Arnfinn Molands uttalelse om min troverdighet.

Som direktør for Hjemmefrontmuseet kan ikke Moland være ukjent med rapporten fra Den militære undersøkelseskommisjon av 1946 som skriver: «Eskortert av politistyrken rykket tyskerne ved 1230-tiden inn på festningen.» Hjemmefrontmuseet har endog bilde av innrykningen, og det er ikke tvil om at det er den samme avdelingen som ble avbildet på Karl Johan.

Som kjent har Moland skrevet en bok, Gunnar Sønsteby, hvor kapittel to har overskriften «Mannen med sykkelen» og innledes med et notat fra Sønsteby, som innledes med et par setninger om kvelden før, og så: «Dagen etter var det skjedd. (…) på ettermiddagen – klokken var vel blitt halv fire – fikk jeg tak i sykkelen min og syklet opp til Karl Johan og Universitetet. Da fikk jeg se et kompani tyske soldater (…). Jeg stilte meg opp på fortauet på Karl Johan og så dem komme marsjerende. Det var første gang jeg så dem i samlet tropp, og jeg må si jeg følte meg liten. Det er klart man fikk en slags trass i seg.» Så kommer bildet av den tyske avdelingen og teksten «Det velkjente bildet av tyske tropper på Karl Johan 9. april 1940. Den unge mannen med sykkel til venstre på bildet er Gunnar.»

Her oppgir Sønsteby at han forlot kontoret cirka tre timer etter at den tyske avdelingen marsjerte inn på Festningen. Det er vanskelig å tro at Moland ikke var kjent med når den tyske avdelingen kom ned Karl Johan og inn på Festningen, men det finnes ingen korreksjon eller innrømmelse. De som bare har lest Molands bok om den tyske innmarsjen på Karl Johan, må tro at den foregikk tre timer senere enn den faktisk skjedde.

Også i Sønstebys egne bøker er det opplysninger som tyder på at det må være en senere avdeling han har sett. I Rapport fra Nr. 24 skriver han: «Jeg tok en tur på byen, og nå kunne man ikke la seg forbause av noe som helst. Tyske vakter var grodd opp foran Posthuset, ned Karl Johan kom tette rekker av tyskere i stålhjelm marsjerende, og i Slottsparken satte de opp mitraljøser.» Og i Bak rapportene står det: «Jeg tok en tur på byen. Tyske vakter var grodd opp foran Stortinget, og nedover Karl Johan kom soldater marsjerende i tette rekker. Jeg sto med sykkelen ved fortauskanten.»

Gunnar Sønsteby og jeg er venner, og har det hyggelig sammen tross uenigheten. Men etter min mening burde Arnfinn Moland som direktør for Hjemmefronten være den første til ikke å spre uriktige opplysninger, og dessuten forsøke å bringe klarhet også om små detaljer som synes å få stor symbolsk betydning. Jeg har gjennom årene sendt ham flere brev om denne episoden. Jeg har endog sendt ham bilde av den avdelingen jeg tror Sønsteby så, men Moland har ikke tatt seg tid til å svare før han til Morgenbladet argumenterer med at «det aldri har vært nødvendig», at han ikke forstår hvorfor jeg synes dette «er så ekstremt viktig», og at «Sønsteby er en mer troverdig kilde enn Gjems-Onstad».

Denne siste bemerkningen gjorde meg oppbrakt. Har Moland noen gang erfart noen usannhet eller ukorrekthet fra min side? Han behøver ikke å gå lenger enn til sin egen bok for å finne en ukorrekt og misvisende fremstilling av denne saken.

Erik Gjems-Onstad

Tidl. høyesterettsadvokat, motstandsmann og samfunnsdebattant

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.