Annonse
04:00 - 20. november 2009

Ja til nyanser

Annonse

Cannabis

I et innlegg 13. november går Jørgen Bramness ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) og Anne Line Bretteville-Jensen, Hilde Pape og Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) ut mot Willy Pedersen, som har landet på at cannabis bør legaliseres. Bramness & co. mener Pedersen ikke er nyansert nok, men de går selv ut med ensidig argumentasjon.

Et av Pedersens argumenter er at forbudet i seg selv utgjør en stor del av skadevirkningene, som ved straffeforfølging. Bramness & co. sier at man ikke vet hvilket stoff cannabisbrukere er straffet for å ha brukt eller solgt. Blant annet finnes den bemerkelsesverdige setningen «Det er selvsagt mulig at en del cannabisbrukere havner i strafferegisteret for dette, og ikke for sin befatning med andre ulovlige rusmidler, men dette vet vi faktisk lite om». Denne setningen er meningsløs. Hensikten med et forbud er at folk skal straffes for cannabisbruk, og Bramness & co. antyder at det bør være slik i fremtiden også. De argumenterer for et forbud ved å si at man ikke vet hvorvidt det rammer noen. «Hallo?» pleier å være et dårlig argument. Men, ærlig talt: Hallo?

Innlegget inneholder løse assosiasjoner uten å gå inn på årsaker. Hvorfor har 90 prosent av de ivrigste cannabisbrukerne prøvd andre illegale rusmidler? Kan det være fordi de må oppsøke illegale miljøer for å kjøpe stoffet, og at de her møter stoffer de ikke ville møtt i et statlig kontrollert marked?

Bramness & co. tar opp de psykiske skadevirkningene av cannabisbruk, samt beruset kjøring. At noen får problemer, skal man ikke underslå. Men la meg minne om at alkohol både er skadelig og selges av staten. Det er tryggere for befolkningen og gir staten større kontroll over rusmiddelet – i tillegg til inntekter. Bramness & co. påstår at legalisering vil gi lav pris og dermed økt bruk. Ved statlig kontrollert salg vil en avgift nødvendigvis bli bestemt politisk. Det kan endog tenkes at Sirus og Seraf ville blitt tatt med på råd. Legalisering av dagens marked rundt Akerselva er det ingen som har foreslått. Slik jeg ser det er det sterkeste argumentet mot legalisering en eventuell signaleffekt om at cannabis er akseptabelt.

Bramness & co. etterlyser nyanser, og at man må veie fordelene opp mot ulempene. Jeg er helt enig i det, og håper at Bramness & co. som rusmiddelforskere kan bidra med en saklig avveining, heller enn å avfeie Pedersens initiativ med overfladiske korrelasjoner under dagens lovgivning.

Fartein Ask Torvik

Ph.D-student i psykologi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.