Annonse
04:00 - 23. oktober 2009

Hva er verst?

Annonse

Cannabis

I forrige nummer av Morgenbladet argumenterte jeg for at politikken på cannabisfeltet er feilslått, og at vi bør vurdere legalisering. Den nye lederen i justiskomiteen, Per Sandberg fra Fremskrittspartiet, sier:

– Skulle vi legalisere mord også, fordi det er så mange av dem?

Jeg smilte litt, men tenkte så: Han er tross alt leder av justiskomiteen. Han bør svare på hvordan han bedømmer alvoret i ulike lovovertredelser.

Per Sandberg er selv straffedømt for vold. Ifølge dommen skallet han ned en mann og ga ham flere knyttneveslag i ansiktet. Mange studier viser at folk flest har forståelse for kriminalitet som utøves av dem selv og personer de kjenner, og nøler med å kreve høye strafferammer. Kanskje har Sandberg hatt lite kontakt med folk som røyker hasj. På den annen side bør en justispolitiker kunne reflektere mer allment over slike saksforhold. Derfor spør jeg: Hvordan bedømmer du disse to lovbruddene: (a) vold mot en asylsøker, (b) bruk og besittelse av cannabis? Hvilke straffereaksjoner er rimelige?

Willy Pedersen

Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.