Annonse
04:00 - 11. desember 2009

Hasj på resept er for enkelt

Annonse

Cannabis

Willy Pedersen har ramlet ut av legaliseringsskapet – i en artikkel i Morgenbladet 16. oktober 2009 taler han varmt for at cannabis bør legaliseres. Norsk Narkotikapolitiforening lar seg ikke lenger forundre over utspill som kommer i narkotikadebatten, men vi lar oss forundre over at dette kommer fra en forsker som burde ha god kunnskap om de menneskelige konsekvenser knyttet til et rusmisbruk.

Hovedargumentet til Pedersen er at det er urimelig å straffe cannabisrøykeren. Videre sier Pedersen at den skade de måtte gjøre, rammer bare dem selv. Alle voksne som jobber med barn og unge bruker tid på å gjøre ungdommene klare til å møte en verden som har sine gode og dårlige sider. Kriminalisering er viktig for å markere grenser, og grenser er viktig for å styre adferd, enten det dreier seg om grenser i hjemmet eller i samfunnet for øvrig. Økt tilgang gir økt forbruk, en avkriminalisering vil føre til nettopp dette. Daglig snakker vi med ungdom som selv sier at det var politiets inngripen som vekket dem. Det var det som måtte til for at foreldrene også våknet.

Vi vet at et misbruk av cannabis ikke automatisk ender opp med injisering av heroin. For noen vil dette allikevel være en inngang inn til et tyngre misbruk. Norsk Narkotikapolitiforening er ikke villig til å gå inn på et lotteri hvor vi skal gamble om hvem av våre barn som vil klare seg og hvem som ikke vil gjøre det. For oss som har jobbet med rusmisbrukeren og deres familier, er det arrogant å si at et misbruk ikke rammer andre enn misbrukeren selv. Willy Pedersen kan umulig ha snakket med de mødrene og fedrene som må leve seg gjennom søvnløse netter, eller lange kvelder på leting etter den de er mest glad i.

Pedersen spør om cannabis egentlig er så farlig at det krever en straffereaksjon. Cannabis fremmer ikke god helse. De fysiske og psykiske skadevirkningen er godt dokumentert. Norsk Narkotikapolitiforening kan ikke komme på ett eneste godt argument for at våre barn og unge skal få bedre tilgang til et narkotisk stoff. Det er vel ingen grunn til å tro at en legalisering av cannabis tar bort de beviselige skadevirkningene stoffet gir?

Hasj på resept vil ikke føre til at den kriminelle økonomien knyttet til omsetning av cannabis vil ta slutt. Det er en kjent sak at det er et stort illegalt marked for piller utskrevet av lege. Er det medisinutgaven som etterspørres kan jo legemiddelindustrien lage en pille av det. Da er det kanskje ikke så interessant å røyke lenger?

Rus vil alltid være en del av vårt samfunn. Willy Pedersen beskriver rusens ulike sider på en glimrende måte i boken Bittersøtt. Den bitre siden og den søte siden, det må være alles ansvar å bidra til at færre rammes av et rusmisbruk. Hvorfor skal vi løse samfunnets utfordringer ved å resignere? Legalisering av cannabis vil være den enkle løsningen på et samfunnsproblem vi alle må forholde oss til.

Norsk narkotikapolitikk er ikke mislykket. Den siste undersøkelsen Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) gjorde av blant annet ungdoms forhold til narkotika, viser at kun like i overkant av ti prosent av norsk ungdom mellom 15-20 år på landsbasis har forsøkt cannabis, i Oslo sier i underkant av 20 prosent det samme. Av disse har bare cirka halvparten forsøkt i løpet av de siste seks månedene. Dette er en nedgang fra 1990-tallet da house- og ravekulturen bidro til å gjøre narkotikamisbruk trendy. Situasjonen har heldigvis forandret seg siden den gangen.

Norsk Narkotikapolitiforening godtar ikke argumentasjonen der hasjselgerne langs Akerselva skal være premissleverandør for samfunnets holdning til utfordringene ved cannabismisbruk. Det er hos disse Willy Pedersen har hentet sine argumenter.

Disse selgerne er i hovedsak unge menn som fra politiets side oppleves som profesjonelle «pushere». De er gode på å selge narkotika, og de er godt organiserte. Vår erfaring er at disse ikke er representative for den flotte ungdommen som faktisk finnes både i Oslo og resten av landet.

Det er korrekt at vi i Norge trenger et kontinuerlig fokus på hvordan narkotikapolitikken virker, og hvordan den fortsatt kan forbedres. Fraværet av tydelige voksne som er til stede i barnas oppvekst er en av mange utfordringer når man skal forebygge narkotikamisbruk i kommende generasjoner. Innspillet fra Willy Pedersen er dessverre ikke med på å bringe oss videre i riktig retning. Bry deg – si nei til narkotika.

Anette Gultvedt

Leder, Norsk Narkotikapolitiforening

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.