Annonse
04:00 - 14. august 2009

Debatt 24. juli 2009: Baard H. Borge

Mor og fars valg

Annonse

I Morgenbladets utmerkede lederartikkel om NS-barna i forrige uke blir det fremhevet at det finnes påfallende lite forskning på området. Noe er likevel gjort, som jeg for ordens skyld skal vise her. Selv om det gjenstår mange forskningsoppgaver på dette feltet, vil en offentlig kartlegging av NS-barnas oppvekstvilkår ikke starte på bar bakke.

Stein Ugelvik Larsen ved Universitetet i Bergen gjennomførte allerede i 1972-1973 en survey blant 483 forhenværende NS-medlemmer. I Larsens undersøkelse, som er unik i internasjonal forskning på fascisme, ble det stilt spørsmål om NS-medlemskapets konsekvenser for de spurte og deres familier.

I 2001-2002 foretok jeg selv en ny survey, der 376 NS-barn svarte på spørsmål, blant annet om sosiale konsekvenser av foreldres valg under krigen. Undersøkelsene inneholdt åpne spørsmål og genererte materiale. Noen funn fra kartleggingen av NS-barn er lagt frem i popularisert form i min bok De kalte oss naziyngel (Samlaget 2002). Jeg er for tiden i ferd med å sluttføre en phd-avhandling om NS-barna, der jeg i tillegg til mine egne surveydata også bruker Larsens. En av mine PhD-artikler, om stigmatiseringen mange NS-barn opplevde, kommer for øvrig i neste nummer av Sosiologisk Tidsskrift (3/09).

Baard H. Borge

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad og PhD-stipendidat ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Opprinnelig publisert 24. juli 2009

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.