Annonse
04:00 - 14. august 2009

Debatt 14. august 2009: Inger Cecilie Stridsklev

Et fristed for NS-barn

Annonse

Bjørn Westlie ønsker ikke at «Vennetreff for NS-barn skal uttale seg på vegne av ham eller andre NS-barn». Det har vi heller aldri gjort. Vi erkjenner at NS-barn er voksne mennesker, med selvstendige oppfatninger og egne erfaringer. Vi vil være et fristed for NS-barn, der alle standpunkt er lov og alle NS-barn er velkomne uansett hva de måtte mene. Vi er et uavhengig fellesskap, og har heller ikke noen tilhørighet/avhengighet av Stiftelsen for Norsk Okkupasjonshistorie (SNO), uansett hva andre må ha påstått. Vi har alltid forsøkt å unngå strid med andre NS-barn. Westlie har gjort hva det norske samfunn ønsker av NS-barn: At vi skal bekjenne de synder våre foreldre aldri erkjente.

Bjørn Westlie sier at det var ulovlig å verve seg i hæren som okkuperte Norge. Det forbudte var å verve seg i en hær som førte krig mot Norge. Administrasjonsrådet nedla det norske forsvaret. Et viktig mål for dem som meldte seg til «Wiking», var å bygge en troverdig norsk hær, slik at tyskerne kunne overlate til nordmenn å forsvare landet. De håpet at dette kunne føre til okkupasjonens opphør og at Norge fikk sin frihet igjen. Hjemmefronten drev illegal/ulovlig virksomhet. John Berg vet tydeligvis ikke at også norske barn mistet far eller eldre brødre på Østfronten. Det var ti ganger større krigsrelatert dødelighet blant NS-familier enn i befolkningen for øvrig. Cirka 1000 frontkjempere falt. Omtrent 100 av de falne var barn under 18 år.

Inger Cecilie Stridsklev

Kontaktperson i Vennetreff

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.