Annonse
04:00 - 14. august 2009

Debatt 14. august 2009: Inger Cecilie Stridsklev

Et fristed for NS-barn

Annonse

Bjørn Westlie ønsker ikke at «Vennetreff for NS-barn skal uttale seg på vegne av ham eller andre NS-barn». Det har vi heller aldri gjort. Vi erkjenner at NS-barn er voksne mennesker, med selvstendige oppfatninger og egne erfaringer. Vi vil være et fristed for NS-barn, der alle standpunkt er lov og alle NS-barn er velkomne uansett hva de måtte mene. Vi er et uavhengig fellesskap, og har heller ikke noen tilhørighet/avhengighet av Stiftelsen for Norsk Okkupasjonshistorie (SNO), uansett hva andre må ha påstått. Vi har alltid forsøkt å unngå strid med andre NS-barn. Westlie har gjort hva det norske samfunn ønsker av NS-barn: At vi skal bekjenne de synder våre foreldre aldri erkjente.

Bjørn Westlie sier at det var ulovlig å verve seg i hæren som okkuperte Norge. Det forbudte var å verve seg i en hær som førte krig mot Norge. Administrasjonsrådet nedla det norske forsvaret. Et viktig mål for dem som meldte seg til «Wiking», var å bygge en troverdig norsk hær, slik at tyskerne kunne overlate til nordmenn å forsvare landet. De håpet at dette kunne føre til okkupasjonens opphør og at Norge fikk sin frihet igjen. Hjemmefronten drev illegal/ulovlig virksomhet. John Berg vet tydeligvis ikke at også norske barn mistet far eller eldre brødre på Østfronten. Det var ti ganger større krigsrelatert dødelighet blant NS-familier enn i befolkningen for øvrig. Cirka 1000 frontkjempere falt. Omtrent 100 av de falne var barn under 18 år.

Inger Cecilie Stridsklev

Kontaktperson i Vennetreff

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt