Annonse
04:00 - 23. oktober 2009

Antroposofisk skyggespill

Annonse

Alf Larsen

Angående den tyske nasjonalsosialismen og antroposofers forståelse og sympati for dennes fremvekst.

Viser til advokat Cato Schiøtz’ forsvarsprosedyrer for antroposofien generelt som for antroposofer i Norge: Schiøtz ønsker å skape mest mulig avstand mellom rasistiske ideologier og antroposofien og påpeker at det «kun var 3 av 300 medlemmer av antroposofisk selskap som ble medlem av NS, hvilket var et mindre gjennomsnitt enn for samfunnet for øvrig.»

Dette høres jo greit og like til ut. Men det blir noe manipulerende. Slike tall sier lite om det saken faktisk gjelder: Det var fra sentralt antroposofhold nedlagt ønske om at antroposofer ikke skulle engasjere seg offisielt i politikk, generelt som spesielt. Disse tre antroposofiske NS-medlemmer valgte dog å bryte denne fordringen fra de interne sirkler og meldte seg altså like vel inn i NS.

Schiøtz’ tallbruk sier derfor lite og ingen ting om de faktiske forhold, nemlig antroposofer som den gang og senere faktisk sympatiserte med nasjonalsosialismens fremvekst og «den tyske revolusjonen», uten at slike sympatier ga utslag som innmelding i NS. Nettopp fordi man altså valgte å være tro mot selskapets ønsker. At antroposofiens tekstkilder inneholder rasistiske elementer er lett å fastslå. Selv om det i dag brukes mye antroposofisk oppfinnsomhet for å tolke bort nettopp slike tekster. Bare det at Schiøtz’ med flere må bedrive sin årlige apologetikk og et iherdig arbeide for å tilbakevise at slike påstander er korrekte, illustrerer for all verden at slike tolkninger dog både er mulige og rimelige.

Pussig nok prosederes det fra antroposofhold til enhver tid for tolkninger av antroposofien som kontinuerlig harmoniserer med tidens politiske- og sosialt korrekte holdninger: en strategisk og populistisk holdning som dog skurrer radikalt med Steiners egne påstander om antroposofisk engasjement.

Cato Shiøtz mener åpenbart å tenke det samme som Rudolf Steiner, og samtidig prosedere på at han samtidig positivt vet at det også absolutt er de samme tankene som Steiner bar. Ja, ja … Hva med å våge å sette halen på eselet og ta debatten: «Hva er det med de antroposofiske tekstene og antroposofien som gjør at det så lett kan harmoniseres med rasistiske teorier»?

Jan Hansen

Pensjonert lærer. Etterstad, Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.