Annonse
04:00 - 18. desember 2009

Uberettiget kritikk av Sirus

Annonse

Cannabis

I to innlegg i Morgenbladet de siste ukene har forskningsleder ved Iris Svanaug Fjær rettet alvorlig kritikk mot Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus. Fjær har blant annet hevdet at forskning om narkotikapolitikk er blitt et tabuområde ved Sirus, og at det er mangel på fornyelse i instituttets forskning. Jeg stiller meg undrende til innleggene. Som nestleder i fagrådet ved Sirus, har Fjær stor mulighet til å påvirke vår forskningsprofil.

Sirus har ansvar for å drive samfunnsvitenskapelig forskning på tre områder: alkohol, narkotika og tobakk. Vår prosjektportefølje adresserer mange typer problemstillinger, deriblant ulike aspekter ved politikken og bruk av politiske virkemidler på de tre områdene. Innenfor narkotikapolitikk og grunnlaget for den, har vi eksempelvis prosjekter som tar for seg dekriminalisering av cannabisbruk, rusmiddelkarrierer, begrunnelser for narkotikastraffer, holdninger til narkotikapolitikk, skadereduksjonstiltak, brukerperspektiv på tiltaksapparatet og internasjonal kunnskapsoppsummering av narkotikapolitiske virkemidler. Flertallet av prosjektene er satt i gang i løpet av de siste årene og mange gjennomføres i samarbeid med norske og internasjonale forskningsmiljøer. Samlet utgjør de en ganske omfattende portefølje som bidrar til både teoretisk og metodemessig fornyelse. Det er derfor vanskelig å se berettigelsen i Fjærs påstander.

Jostein Rise er direktør ved Sirus.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt