Annonse
04:00 - 24. desember 2009

Kausal forklaring, normativt spørsmål

Annonse

Astronomi

I en serie artikler i Morgenbladet de siste ukene har professor Øystein Elgarøy gitt oss astronomiske refleksjoner omkring noen av våre viktigste eksistensielle spørsmål. Som fagfilosof føler jeg behov for kort å utdype hva som egentlig ligger i disse spørsmålene. I motsetning til hva Elgarøy gir inntrykk av, er de ikke besvart i astronomien eller i noen annen empirisk vitenskap for den saks skyld.

I «Fra stjerne til kjerne» (Morgenbladet 11. desember) lyder ingressen til Elgarøys artikkel som følger: «Det eldgamle spørsmålet «Hvor kommer vi fra?» er besvart. Vi kommer fra stjernene.» Han går videre til å gi en kausal forklaring på hvordan all materie i universet, inkludert oss mennesker, har utviklet seg fra Big Bang til i dag. Men hvis Elgarøy med «Det eldgamle spørsmålet» mener det spørsmålet filosofene har reflektert over i flere tusen år, og religionene antageligvis enda lenger, så er den opprinnelige påstanden hans feil. Som svar på det eldgamle spørsmålet, er astronomiens forklaring bare en avansert versjon av følgende utveksling: «Hvor kommer vi fra? Vi kommer fra foreldrene våre.» Dette er åpenbart ikke svaret de gamle filosofene og tenkerne var ute etter med sitt spørsmål. De er derfor heller ikke ute etter det mer sofistikerte astronomiske svaret.

Det eldgamle spørsmålet om hvor vi kommer fra, er simpelthen ikke besvart ved en ren kausal forklaring fordi det er et normativt spørsmål. Generelt sett gir vi ofte forklaringer på hvorfor noe har skjedd uten derved å gi en forklaring på hva som berettiget det som skjedde. For eksempel kan jeg forklare hvorfor jeg begikk en feilslutning uten derved å si at feilslutningen var berettiget. Det eldgamle spørsmålet om hvor vi kommer fra, er naturligvis et spørsmål om hva som berettiger vår eksistens, ikke hva som fysisk forårsaker den. Når gamle og nye filosofer snakker om «første prinsipper» og «den første årsak» er de ute etter noe som forklarer seg selv, det vil si er selvberettiget. Slik forstått er Big Bang ikke noe svar på det eldgamle spørsmålet.

Big Bang innebærer ingen selvberettigelse. Kanskje ser Elgarøy på dette egentlige eldgamle spørsmålet som «svevende vås» fra filosofer. Og kanskje er jeg til og med litt enig med Elgarøy i dette. Men la oss ikke av den grunn tro vi har besvart det eldgamle spørsmålet med naturvitenskapelige funn. Det blir også bare vås.

Einar Duenger Bøhn

Postdoktor, Etikkprogrammet ved UiO

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.