Annonse
04:00 - 27. november 2009

Homopolitikk på tynn is

Annonse

Ekteskapsloven

Norgeshistoriens mest dramatiske familiereform ble i fjor vedtatt i ekspressfart, uten offentlig utredning, uten stortingsmelding og uten konsekvensanalyser. Ekteskapet ble kjønnsnøytralisert, og norske barn ble fratatt retten til å ha både mor og far. Mange har kritisert den overfladiske saksbehandlingen i denne dyptgripende samfunnsomveltningen.

Kritikerne får nå støtte fra uventet hold, fra en tidligere leder av LLH Trøndelag, Sigrun Saur Stiklestad. Hun skriver doktoravhandling om barn i likekjønnede familier og sa i forrige uke til Morgenbladet: «Jeg ble paff da jeg leste odelstingsproposisjonen, og lurte på hva i alle dager dette var.» Her er hun på linje med blant andre Inge Lønning, som sier at han aldri har vært med på en så «undermåls» lovprosess.

Stiklestad skal ha honnør for sitt ferske utspill. Men hvorfor kom hun ikke med sine betenkeligheter for to-tre år siden? Var det homoaktivisten i henne som brakte forskeren til taushet? Hun visste jo at hun ble brukt som alibi i lovprosessen. I barneombudets høringsuttalelse og i departementets forarbeid ble Stiklestad blant annet sitert på at barn i likekjønnede forhold er et «gjennomforsket tema». En slik påstand er direkte usann.

Hva vet vi om barn som vokser opp med to menn? Nesten ingenting, for omtrent alle studier handler om barn hos to kvinner. Hva vet vi om utenlandske barn som blir adoptert av to menn eller to kvinner? Ingenting, for det finnes ingen land som ønsker å sende sine barn til likekjønnede par. Hva vet vi om barn som vokser opp med mor og «medmor» fra fødselen, og med ukjent far? Svært lite, for de aller fleste studiene dreier seg om barn av kvinner som har brutt med mannen og flyttet sammen med en kvinne, barnet kjenner altså sin far og hans slekt. Hva vet vi om langtidsvirkningen av å bli fratatt far og hele hans slekt fra fødselen av? Ingenting.

Øivind Benestad

Prosjektleder for MorFarBarn.no

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.