Annonse
04:00 - 02. oktober 2009

Skirbekks drosjesjåfører

Annonse

Skirbekk og multikulturalismen

I et intervju i Morgenbladet 25. september under tittelen «Profeten», sier Sigurd Skirbekk at han er immun mot beskyldninger om brunskvetting, men kommer samtidig med følgende skvetne analyse: «Det er neppe tilfeldig at mange taxisjåfører med utenlandsk bakgrunn har vist begrenset solidaritet med skatteoppgaver.»

Utsagnet refererer selvfølgelig til den konspiratoriske forestillingen om at muslimer og pakistanere er mer lojale til islam og egen familie enn til samfunnet og nasjonalstaten de lever i, omringet av norske snillister. Det er ikke bare historieløst og elendig sosiologi. Det er også brunt.

Kjenner man drosjemiljøet før innvandrere overtok bransjen, vil man vite man at skattesnusk er et typisk trekk ved bransjen. Det handler om klassedeling og mulighetene til å snyte på skatten, ikke om etnisitet.

Utsagnet ligner på «Det er neppe tilfeldig at mange vaskehjelper med utenlandsk bakgrunn viser begrenset solidaritet med skatteoppgaver». Spørsmålet er om det er håndverkere, vaskehjelper og sjåfører som snyter på skatten eller om det er polakker, muslimer eller filippinere? Eller kanskje er det nordmenn?

En fjerdedel av befolkningen har kjøpt svart arbeid siste år. Den totale andelen som snyter på skatten er langt høyere. Det finnes med andre ord et godt grunnlag for å si at «nordmenn viser begrenset solidaritet med skattesystemet». Men Skirbekk oppgir ikke nivået for generaliseringen eller ulike yrkers strukturelle muligheter til skatteunndragelser.

Det er nemlig ikke tilfeldig at drosjesjåfører snyter på skatten, og det er heller ikke tilfeldig at sjåførene er innvandrere. På samme måte som det ikke er tilfeldig at det er øvre middelklasse som i størst grad bruker svart arbeid.

Skirbekk bommer altså på tre elementære variabler når han som professor i sosiologi tolker drosjesjåfører med utenlandsk bakgrunn: struktur, representasjon og generaliseringsnivå. Man får lyst til å spørre hvor mange nordmenn som skal til for at nordmenn generelt ikke viser solidaritet med skattesystemet? Og om det er rimelig at utenlandske drosjesjåfører som selv ikke snyter på skatten, skal ta ansvaret for dem som gjør det.

Skirbekks fravær av slike perspektiver impliserer at utlendinger handler som representanter for en gruppe, mens nordmenn handler som representanter for oss selv som individer. Deri ligger brunfargen. Det er først når man aksepterer den andre som rettssubjekt på linje med seg selv man blir fargeblind.

Utsagnet har en merkelig ironi: Det er Skirbekk som blir multikulturalismen når han hevder at vi handler på kulturelt etnisk nivå, ikke på individuelt.

Morgenbladet har nok rett i at Skirbekk er blitt den politisk korrekte kongen av tidsånden. Det er all grunn til å kjempe mot brunskvetting på rettsstaten.

Runar Døving

Professor i sosialantropologi, Markedshøyskolen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt