Annonse
04:00 - 11. september 2009

«Spektrum» var ingen antroposofisk institusjon

Annonse

Bjørneboe

I Morgenbladets utdrag fra Tore Rems «Sin egen herre» (4. september) om Jens Bjørneboe sies det at Spektrum og Horisont var «antroposofiens egne institusjoner». For Spektrums del er det galt.

Spektrum utkom i årene 1947–1954. De første to årgangene var redigert av Carl Fredrik Engelstad (og noen nummer med H.P. L’Orange som medredaktør). I sin innledning til første nummer uttrykker redaktøren tidsskriftets målsetting:

«Spektrum ønsker ved siden av å være et bredt anlagt kulturtidsskrift også å være et idétidsskrift, en plattform for de krefter i innland og utland som bryter med materialismens livsødeleggende idéverden og streber mot å realisere det sanne menneskeverd: mennesket skapt i Guds bilde.»

Et blikk på innholdslistene viser da også at redaksjonen er tro overfor denne målsettingen. At det også var plass for tidens mange begavede antroposofiske skribenter var naturlig.

Fra og med 1949 overtok antroposofen Ernst Sørensen som redaktør og medansvarlig for økonomien. Han bidro selvsagt til å åpne tidsskriftet ytterligere for verdifulle bidrag fra antroposofer. Men jeg husker fra min egen gymnastid hvordan forlaget Dreyer var våkent for den «faren» for overvekt som lå i at en profilert antroposof var redaktør. Det var nok bakgrunnen for at redaksjonen i 1953 ble utvidet med Aasmund Brynildsen, som avgjort ikke var antroposof. Først ved siste nummer i 1954 ble det brudd. Ernst Sørensen tok over utgivelsen sammen med André Bjerke og Leif Wærenskjold under navnet «Horisont». Ved innledningen til nr. 6/54 kommenterer Barthold A. Butenschøn dette på sin høflige måte:

«Helt fra starten i 1946 har det vært en stor glede for meg som forlegger å ta aktiv del i arbeidet med Spektrum, først sammen med Carl Fredrik Engelstad og H.P. L’Orange, og siden med Ernst Sørensen – som ble min medutgiver – og Aasmund Brynildsen. Mitt syn på Spektrums oppgave er det samme som det alltid har vært … det nye tidsskrift gir meg dessverre ikke anledning til å ta del i ansvaret og stå som medutgiver.»

Jeg vil hevde at dette er interessant, selv etter et halvt hundreår, fordi Spektrum virkelig presenterte et spekter som den dag i dag belyser viktige sider ved kultur og erkjennelse, en radikal motkultur til datidens dominerende materialisme, bygget på et bredt fundament.

Hans B. Butenschøn de. Forlegger

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt