Annonse
04:00 - 02. januar 2009

Lenestolsmoralisme

Annonse

Israel

I Morgenbladet 19. desember anmelder Trond Berg Eriksen Herman Willis’ bok Katten og Elefanten under tittelen «Israel og verdens ondskap». Jeg skal ikke her dvele ved selve anmeldelsen av boken, som jeg ikke har lest, men mer ved Berg Eriksens allmenne betraktninger omkring forholdet mellom Israel og palestinerne.

Innledningsvis beklager Trond Berg Eriksen seg over at det i det hele tatt kommer ut en ny bok om emnet. «Må vi få enda en bok (…) er det ikke mulig å slippe?» Utgangspunktet er altså at temaet er uttømt, og at det ikke er nødvendig å si noe mer om Israels forhold til palestinerne.

Det som slår meg, etter å ha lest artikkelen flere ganger, er at dette er skrevet av en person som på en måte er ignorant om det emnet han egentlig drøfter. Berg Eriksen kan ikke ha vært til stede og opplevd situasjoner der det skjer. Han er ikke, eller vil ikke bli, informert om de realitetene han beskriver. Han kan ikke ha opplevd hvordan det er å stå i check-pointet i Kalandia eller Huwwarah og se hvordan mennesker, gamle som unge, blir drevet rundt som kveg.

Han har ikke opplevd den gravide, palestinske, unge kvinnen skrike fortvilet på hjelp, liggende på asfalten i 40 graders hete, idet hun gjennomgår en dødfødsel fordi hun nektes, av de like unge soldatene, å slippe gjennom sperrene for å komme til et sykehus.

Han har ikke sett hvordan en tiåring blir skutt til døde av IDF-soldater fordi han har kastet stein – ikke mot soldatene – men mot den forhatte separasjonsmuren. Berg Eriksen kan ikke, selv om han nevner at «stygge ting» blir skrevet i Hebron, ha lest teksten «arabs to the gas chambers», tagget på murene. (Fotobevis finnes.) Eller ha sett, et forferdelig historisk paradoks, palestinske husdører og gravsteiner nedkrotet av davidsstjerner. Utelukkende for å skape frykt og skrekk. Han har ikke sett små barn på vei til skolen bli regelrett mishandlet av voksne, israelske settlere. (Bare spør Kirkens Nødhjelp.) Han kan heller ikke ha opplevd å bli nedsølt av settlernes skitt og piss, bokstavelig talt, som de heller ned på forbipasserende på handlegaten i Hebrons gamle sentrum.

Om nå Trond Berg Eriksen ikke ønsker å erfare den fysiske virkeligheten, kunne man kanskje likevel forvente at han satte seg inn i situasjonen på annet vis. Kanskje kunne han ha lest analyser av hva som skjer i Israel og Palestina. Ikke palestinske eller arabiske, men ditto sådanne av jødiskisraelske forskere. Han kunne for eksempel ha lest strukturanalysene til Ilan Pappé eller Benny Morris. Eller Neve Gordons gjennomgang av den politisk/administrative undertrykkelsen av den palestinske befolkningen i et historisk perspektiv. Eller eventuelt Idith Zertal og Akiva Eldars krønike om den sionistiske settlerbevegelsen.

Om dette blir for sterk kost, kan det kanskje være opplysende å lese satmar-rabbi Aaron Teitelbaums overordentlig harde kritikk av staten Israel, skrevet fra den tradisjonelle, ortodokse jødedommens synsvinkel (i motsetning til den nasjonalreligiøse perverteringen av jødisk tro).

Kanskje også et eller annet skriftstykke fra den ortodokse jødiske (Haredim) «menigheten» Naturei Karta kan være interessant, for å få innblikk i at kritikk av Israel også kommer fra jødisk kultur og tros innerste kretser. Om ikke dette heller faller i smak, kanskje tekster som refererer til en av den nasjonalistsionistiske bevegelsens grunnleggere, rabbi Zvi Yehuda Kook. Eller kanskje tekstene til en av settlerbevegelsen Gush Emunims («De trofaste») grunnleggere, Hannan Porat, kan være nok til å fastslå at betegnelsen «jødifisering» i høyeste grad er en gyldig betegnelse på hva man selv mener er det «demografiske balanseproblemet»s løsning, altså at det faktisk også bor ikke-jøder i Israel og Palestina.

Alt dette kunne du ha lest om du hadde villet. Hvorfor gjør du ikke det, før du uttaler deg fra din posisjon som «arm chair moralist», Trond?

Erni Gustafson

Førstelektor, Lillehammer

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.