Annonse
04:00 - 04. juli 2008

Mer om hvit angst i Europa

Liberale holdninger: Flere land med høy innvandring, eksempelvis Sverige, har mer liberale holdninger til innvandring enn land med få innvandrere.Foto: Scanpix
Annonse

Innvandring

Hovedoppslaget i Morgenbladet 20. juni ga et dystert bilde av hvit angst over Europa. Europas demografiske utfordringer er store, og uansett innvandring vil de eldre prege Europa stadig mer. En viss innvandring vil redusere problemene, mer på kort enn på lang sikt. Motstanden mot innvandring, sammen med den frykt som også mange har for om det blir nok arbeidskraft i fremtiden, er derfor noe paradoksal.

Oppslaget viste at store andeler i noen land mener det er for mange utlendinger der. Slike målinger er vanskelige å gjøre sammenlignbare og pålitelige, og de mangler da også for mange land. Ett godt forsøk er Den Europeiske Samfunnsundersøkelsen (ESS). I 2004 og 2006 spurte de hvor mange innvandrere fra fattige land utenfor Europa som kunne tillates å komme. Svarene kunne gis i fire kategorier: «mange», «noen», «enkelte» eller «ingen». I de fleste land er det få som ikke vil ha noen, så vi slår sammen svarene «enkelte» og «ingen», og kaller dem «restriktive». Svenskene er klart mest liberale, med bare 15 prosent restriktive, Polen har 29 prosent. Begge disse landene har hatt en liberalisering fra 2004 til 2006. I neste gruppe finner vi Norge og Slovakia med 40 prosent restriktive. Med tall bare fra 2004, kommer også Irland og Sveits med her. I gjennomsnitt er 55 prosent restriktive. England, Frankrike og Tyskland ligger alle her, like ens Benelux. Mest restriktive er man i Ungarn med 87 og Russland med 78 prosent.

Disse tallene viser store variasjoner over Europa, men de støtter ikke tanken om at det er blitt mer restriktivt fra 2004 til 2006. Den forventningen som noen har om at den gamle majoriteten blir minoritet i overskuelig fremtid bygger på noen forutsetninger. Den ene er at alle de ulike minoritetene (fra Somalia, Vietnam og så videre) skal ha så sterke felles interesser at de vil danne én blokk i forhold til dem uten innvandrerbakgrunn. Man vil også måtte regne barnebarn, oldebarn og så videre av innvandrere som tilhørende minoriteten, og dermed se bort fra den integrering som faktisk finner sted.

Mest frykt sies det er knyttet til at innvandrerne får så mange barn at det uansett bare er et tidsspørsmål før de blir i flertall. Men vi vet med sikkerhet at innvandrernes høye fødselstall ikke holder seg fra en generasjon til den neste. Det barnetall som innvandrernes barn får, er mer påvirket av de økonomiske og sosiale rammene i landet der de lever enn av opprinnelseslandets normer. Likevel, innvandrerandelen over det meste av Europa vil øke, både fordi innvandringen vil fortsette og fordi antallet personer uten innvandrerbakgrunn synker i de fleste land. Norge er av de få land hvor dette antallet vil øke enda en stund.

Noe av den angsten som Morgenbladet omtaler er altså ikke forankret i virkeligheten. Det må være viktig å forstå hvorfor et land med så mange innvandrere som Sverige har mye mer liberale holdninger enn Norge, og særlig Ungarn, hvor antallet innvandrere er betydelig lavere.

Lars Østby

Forsker ved Statistisk sentralbyrå

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.