Annonse
04:00 - 04. april 2008

Ig­no­rer­te teo­ri­er

Teoretikere: Både Karl Pop­per (til venstre) og Leszek Kolakowski hev­det på hver sin for­skjel­li­ge måte at to­ta­li­ta­ris­men var en inn­byg­get fare i marx­is­men.
Annonse

Marxismen

Lasse Midttun hevder i Morgenbladet 14. mars at vi vet en del om hva som førte til nazistenes jødeutryddelse, men ikke hva som førte til kommunistenes utryddelse av det folket som de mente å tjene. Han sier at vi må begynne å snakke om dette. Men er det snakket så lite om dette (utenfor Norge)? Vet vi så lite om kommunismens natur?

Det finnes i hvert fall en del interessante teorier om hvorfor kommunistene begikk sine forbrytelser. Både Karl Popper og Leszek Kolakowski hevdet på hver sin forskjellige måte at totalitarismen var en innbygget fare i marxismen. Popper mente at marxismen ikke kunne fungere som spesiell ideologi uten en tro på en historisk nødvendighet (han var godt klar over at Marx selv ikke var alltid helt sikker på hvorvidt en slik nødvendighet fantes). En slik tro ble så brukt for å begrunne massedrap og totalitarisme.

Teorien om at arbeiderne kunne ha objektive interesser som de selv ikke kjente har også totalitære konsekvenser. Teorien hadde sine røtter hos Marx, selv om Lenin ga den en eksplisitt form. Han og hans kohorter brukte makt for å oppløse den demokratiske valgte parlamentet i 1918 med den begrunnelsen at velgerne ikke kjente sine objektive interesser når de stemte på andre partier enn bolsjevikene, som jo bare fikk 25 prosent av parlamentsplassene. Popper mente videre at det var strukturelle likheter mellom Marx sin klassekampideologi og nazismens raseideologi. I hvert fall ble klassekampideen brukt for å rettferdiggjøre en umenneskelig behandling av «klassefiender».

For noen år tilbake sa en venstreradikal person til meg at angrepet mot tvillingtårnene i New York ikke var så ille fordi det rammet først og fremst hvite middel- og overklassemannfolk! Oversatt til nazispråk kan massemord rettferdiggjøres hvis det rammer medlemmer av laverestående raser. Men tilbake til Popper. Han mente også at Marx hadde fokusert for ensidig på spørsmålet «hvem har makten?», men glemt spørsmålet «hvordan begrense makt?». Hans tilhengere gjorde da ingenting for å begrense maktutøvelsen når de tok makten. Resultatet ble maktmisbruk av dimensjoner.

Jeg kan ikke diskutere Kolakowskis bidrag her. Jeg vil bare nevne at han hevdet at utviklingen fra Marx til Stalin riktignok ikke var noen historisk nødvendighet, men den var likevel ingen tilfeldighet. En annen teoretiker, sosialøkonomen Friedrich von Hayek hevdet at avskaffelsen av privat eiendomsrett og markedssystemet ville føre til totalitære tilstander. Det eneste alternativet til markedssystem og privat eiendomsrett var planøkonomi.

Men planøkonomi kunne ikke fungere hvis ikke planleggerne hadde total makt over samfunnet. En demokratisk planøkonomi var dømt til å mislykkes, ikke minst på grunn av avskaffelsen av privat eiendomsrett. I et slikt demokratisk system kan majoriteten undertrykke minoriteten, rett og slett fordi den behersker hele det økonomiske systemet. Som Trotskij sa, så kan majoriteten ganske enkelt sulte minoriteten i hjel. Det faktum at hele økonomien var i statens hender ga kommunistdiktatorene en total makt over samfunnet som «borgerlige» diktatorer av Pinochet-typen bare kunne drømme om. Hvis ikke staten hadde kontrollert hele den kinesiske økonomien, ville ikke Mao Zedongs idiotiske «store sprang fremover» ført til verdenshistoriens største sultkatastrofe. Dette innebærer at ethvert forsøk på å innføre sosialisme ville føre til totalitarisme. I Sovjetunionen forsvant jo de siste restene av frihet når Stalin innførte planøkonomien. I dens kjølvann kom den store terroren, sier Hayek og hans likesinnete.

Grunnen at disse teoriene er så lite kjent i Norge er ganske enkelt sosialistenes sterke stilling i den norske offentligheten. De har trukket den røde nisseluen ned over øyne og ører, og ignorert teorier av denne typen. Ingen av de teoretikerne jeg nevnte er hevet over kritikk, men vi kan ikke gjøre oss forhåpninger om å forstå kommunismens ugjerninger hvis vi ignorerer dem.

Stefán Snævarr

Professor i filosofi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.