Annonse
04:00 - 03. oktober 2008

Folkeskikk på agendaen

Annonse

Forleggeri

Med folkeskikken på agendaen gjør Marit K. Slotnæs i Morgenbladet 26. september et forunderlig nummer av at to av høstens bøker befinner seg «på motsatt ende av viktighetsskalaen» og har samme forlagsredaktør.

Vi i Aschehoug kan bare konstatere at begge disse bøkene har satt sentrale samfunnsproblemer høyt på dagsordenen i høst. Og så må jeg kommentere Slotnæs’ manglende innsikt i forleggeriets rolle- og ansvarsfordeling. Det er forlaget som er ansvarlig utgiver, ikke den enkelte forlagsredaktør.

Redaksjonelle vurderinger av tekster vil alltid være gjenstand for skjønnsmessig vurdering. Den redaksjonelle kvalitetssikring fram mot ferdig bok er avgjørende og ligger til grunn for enhver utgivelse. I et forlagshus som Aschehoug er dette en prosess som involverer flere. Utgivelsene av Jeg er Mia og Se oss representerer ingen endring i denne utgivelsespolitikk eller – praksis.

Forlagene må i forbindelse med hver enkelt utgivelse konkret vurdere hvilke formuleringer som kan stå på trykk. Her har forlagene vært svært forsiktige i årtier. Forlagene er for eksempel langt mer varsomme enn dagspresse og ukepresse når det gjelder personvernspørsmål og religionsdebatter. Det kan være bra, og det kan være uheldig. Kanskje burde forlagene vært mer pågående, kanskje utgir vi for sjelden bøker som utfordrer det politisk korrekte – eller som provoserer kommentatorer i Morgenbladet.

Kari J. Spjeldnæs

Forlagsdirektør, Aschehoug Litteratur

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.