Annonse
04:00 - 12. januar 2007

Våre klimautfordringer

Annonse

Klima

I Morgenbladet 22. desember hadde Anne Viken en interessant artikkel med overskriften “Det neste norske klimaårhundret”. Igjen slås det fast hvor dramatiske miljøkonsekvensene vil bli.

Mange tanker farer gjennom hodet mitt. I 1976 hadde vi i Norge et regjeringsoppnevnt utvalg, “Energiøkonomiseringsutvalget”. Det ligger i navnet hva utvalget skulle ta seg av. Statssekretærene i det nye Miljøverndepartementet, Industridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt ledelsen i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, var representert i utvalget. Jeg møtte som sekretær for statssekretæren i Miljøverndepartementet. Utvalget la fram en innstilling med forslag til en rekke tiltak som kunne redusere forbruket og sløsingen med energi. Det ble påvist at tiltakene også ville ha positiv effekt i økonomisk sammenheng. Mye vann har rent i havet siden den gang. Også gjennom våre kraftverk.

Sparetiltakene som ble foreslått, innebar ingen dramatiske inngrep og endringer i vår livsstil. Det skulle legges til rette for omfattende kollektive transportløsninger, mens økningen i privatbilismen skulle begrenses. Dette har ikke skjedd.

På 1970- og 80-tallet var viktige organisasjoner som OECD og Nato engasjert i energispørsmålet. Jeg var selv deltaker på møter i OECDs miljøkomité og Natos komité “Challenge of Modern Society”. En kanadisk lege med norsk bakgrunn, dr. Egeberg, var formann i komiteen.

Flere land kom i gang med konkrete tiltak, men av en eller annen grunn ble det ingen rekruttering fra yngre krefter. Det skjedde et mentalitetsskifte mer i retning av forbruk og sløsing generelt sett. Politisk ble dette betraktet som en del av velstandsutviklingen.

Utfordringene for den yngre generasjon er store. Det gjelder i hele verden. Når Kina med sine vel 1,3 milliarder mennesker (cirka. dobbelt så mange som Europa og USA til sammen) nærmer seg vårt forbruk, vil situasjonen endres dramatisk.

Svein Knudsen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.