04:00 - 16. mars 2007

Sneversynt om populærkultur

Potter og politikk

Jeanette Sky feller i Morgenbladet 2. mars en knusende dom både over boken Harry Potter and International Relations og samfunnsvitenskapens forsøk på tverrfaglig analyse av globale populærkulturelle fenomener. Vi skal la Skys påstander om Harry Potter-bokens “syltynne og grumsete perspektiver” ligge. Derimot bør ikke hennes innvendinger mot nedslagsfeltet for fagdisiplinen internasjonal politikk få stå uimotsagt.

Sky undrer seg over hvorfor statsvitere ikke kan “forholde seg til at de beveger seg i fagfelt som andre behersker bedre”. Frustrasjonen ville vært forståelig, hadde det vært slik at felt som religion, historie, politikk og økonomi eksisterte atskilt fra hverandre, og utgjorde uavhengige bestanddeler.

Problemet er imidlertid at alle prosesser som i dag finner sted innenfor den sosiale sfære har potensial for å være politiske. Ergo er de også relevante for politisk analyse. En viktig konsekvens av globalisering er nettopp at den sosiale verden i større grad blir hybridisert, det vil si at få fenomener lar seg analysere fra kun et perspektiv og innenfor kun et fagområde.

Inndelingen i fagdisipliner er som kjent historisk spesifikk og gjenspeiler en betinget forståelse av disiplinære grenser. Analysen av populærkultur bør derfor ikke overlates til “kulturhistoriske øyne” alene. På samme måte bør heller ikke politikk forbeholdes statsvitere. Vi har faktisk vanskelig for å tro at en religionshistoriker i det hele tatt kan unnlate å forholde seg til politikk.

Sky synes selve koplingen mellom internasjonal politikk og populærkultur er “vanskelig å svelge”. Innenfor fagfeltet internasjonal politikk finnes det imidlertid en lang tradisjon for denne typen analyser. Slike koplinger bidrar til teoriutvikling og ny innsikt. Ikke minst kan studiet av populærkultur henlede oppmerksomhet på forhold og strukturer som ofte tas for gitt. Populærkultur kan også påvirke internasjonal politikk. Studier av Kongo-krisen i 1960-årene har for eksempel vist at Tintin, Tarzan og Heart of Darkness i stor grad formet amerikanske beslutningstakeres forståelse av konflikten.

Vi tror altså ikke Sky har grunn til å bekymre seg “for statsvitenskapens ve og vel”. Tvert imot ser vi det som et sunnhetstegn at fagdisiplinen tar inn over seg nye utfordringer og utviklinger i samfunnet.

Benjamin de Carvalho

Seniorforsker, NUPI

Kristin M. Haugevik

Forsker, NUPI

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.