Annonse
04:00 - 11. mai 2007

Kriminalisering som nyttetenkning

Annonse

Kriminalisering

Verken tilhengere eller motstandere av kriminalisering av kjøp av sex synes å være opptatt av at kriminalisering må hvile på moralske kriterier for straffverdighet. I stedet er det pragmatiske nytteargumenter som preger debatten om kriminalisering.

“Kriminalisering vil hjelpe de prostituerte” eller “kriminalisering vil ikke hjelpe”. Andre mener at kriminalisering ikke er nok, men er likevel for kriminalisering fordi det vil begrense sexmarkedet og redusere ny rekruttering til prostitusjon. Alt dette er pragmatisk nytteargumentasjon. Straff kan imidlertid ikke alene begrunnes med nytteverdi. Et eksempel: Sett at man trodde at ved å straffe dem som blir utsatt for seksuelle overgrep, ville man redusere problemet med seksuelle overgrep. Ingen ville godtatt et slikt argument for kriminalisering selv om det var sant. Kriteriet om straffverdighet innebærer blant annet at den som kriminaliseres kan betraktes som gjerningsperson og ikke selv er et offer, og at vedkommende har gjort noe som er moralsk klanderverdig. Det finnes imidlertid frivillige og ofre både blant de prostituerte og kundene. Narkotikasalg er et analogt eksempel: I dag er det straffbart både å selge og kjøpe narkotika, men begge parter i transaksjonen er som regel ofre for narkotikaens grep. Er det noen som ville finne på å foreslå at bare kjøperen av narkotika skal straffes, mens selgeren skal gå fri? Neppe.

Ragnar Kristoffersen

Forsker, Kriminalomsorgens utdanningssenter

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.