Annonse
04:00 - 09. februar 2007

Gundersen har ikke lært

Annonse

Rogan

Den 26. januar kommer Kristian Gundersen med noen slengbemerkninger til Det medisinske fakultet som viser at han ikke tar lærdom av sine mageplask. Han forsøker å fremstille seg som en hvit ridder for likestilling. Gundersen påstår at ved Det medisinske fakultet ble andelen kvinner tilsatt lavere jo lenger man fjernet seg fra rene faglige vurderinger. Han har intet grunnlag for å hevde det. Innen flere fagfelt i sykehusmedisinen er det svært få kvinnelige søkere til professor II-stillinger. Dessuten kan ikke universitetet “true” gjennom sitt syn hvis hovedarbeidsgiver ikke finner den kvinnelige søkeren best kvalifisert. “Håndplukking av personer til stillinger av ledelsen uten bruk av sakkyndige i det hele tatt”, er en annen av hans beskyldninger. En loddrett løgn.

Sannheten er at Gundersen misbrukte sin plass i det sentrale tilsettingsutvalget til å forfølge enkelte tilsettinger på en uprofesjonell og kritikkverdig måte. Blant annet drev han personlig saksbehandling ved å ta direkte kontakt med søkere uten at fakultetet ble informert. Hvorfor han interesserte seg spesielt for Det medisinske fakultet som har langt det laveste antall kallelser i prosent av antall ledige stillinger, syntes et stykke på vei å ha sammenheng med at han særlig fulgte tilsettinger innen eget fagfelt. Hans språkbruk og formen på hans beskyldninger ble etter hvert så grov at Det medisinske fakultet henvendte seg til universitetsstyret og ba om avklaring på om Gundersen hadde støtte for sine utfall. Dette endte i totalt nederlag for Gundersen der resten av styret erklærte at de hadde full tillit til Det medisinske fakultets tilsettingsprosedyrer.

Stein A. Evensen

Professor dr.med.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt