Annonse
04:00 - 10. august 2007

Rein skroting av kjens­le­ne

Annonse

Matlary

«Følelser er uansett uinteressante i politikken og hører til nød hjemme i privatsfæren.» Sitatet er henta frå Janne Haaland Matlarys artikkel «Alltid professor» i Morgenbladet 3. august, ei heller underleg lesing. Ei aggressiv hyllest til det rasjonelle i menneskenaturen og noko som vanskeleg kan karakteriserast som anna enn rein skroting av kjenslene i same. Og ekstra ille let det når orda kjem frå ein professor som er tidlegare statssekretær i Utanriksdepartementet (1997-2000, Knut Vollebæk), og som maktglad læresvein av mellom anna d’herrer Machiavelli og Richelieu er trugande til å hamne der igjen.

Platon og Aristoteles og deira analyser av det rasjonelle står sjølvsagt som klipper i historia, jamvel ein knapt kvartstudert røvar som eg veit såpass, men å avskrive kjenslene snaue to og eit halvt tusen års tenking og erfaring seinare; er ikkje det i drygaste laget, sjølv for ein statsvitar med røtene djupt i slavesamfunnet Antikken? Kva med til dømes nyare forsking innan psykologi, biologi og medisin? Nettopp desse vitskapane har jo gjennom dei siste åra vist at den ubevisste og kjenslemessige sida av menneskenaturen spelar ei framståande rolle i val av løysningar, og då er det vel nærast irrasjonelt å berre lite på den eine, når det ideelle truleg ligg i ein symbiose mellom dei begge? Så kvifor denne panegyriske hyllinga av berre den «harde» halvdelen. Er det i det heile einsleg med plikta om alltid å bere fram det sanne?

Øyvind Erstad

Bakeriarbeidar

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.