Annonse
04:00 - 21. april 2006

Typisk samisk å torturere dyr?

Annonse

En samisk slakter knyttet reinsdyr fast til snøscooteren og skjøt dem med et salonggevær. Dyrene som ikke døde av skuddene, ble drept med kniv. Mannen er altså skyldig i brudd på så vel våpenloven som dyrevernloven, men i Hålogaland Lagmannsrett ble han frifunnet. Retten mente nemlig at grusom behandling av dyr er “samisk sedvane”.

Samtidig er dyrevernloven under press fra andre grupper som påberoper seg religiøse unnskyldninger for dyremishandling. Jeg tenker da blant annet på kosher, som forutsetter slakting i strid med dyrevernloven. I paragraf 9 står det klart og tydelig at “dyr skal svævast før blodet vert tappa”, men kosher innebærer at dyrene får strupen skåret over og blodet tappet uten noen som helst bedøvelse.

Det er svært gledelig at Det islamske forbundet i Norge har godtatt halal-slakting med bedøvelse, noe som gjør halal-slakting like ille som vanlig norsk slakting, men ikke verre. Mer problematisk er det om en, som Oslo-rabbiner Jason Rappoport gjorde for noen år siden, hevder at bedøvelse før slaktingen er forbudt ifølge de jødiske kosher-reglene. Da blir kosherkjøtt uforenlig med dyrevern, men det er jo lov å håpe på at jødiske samfunn lærer av muslimenes aksept for bedøvelse.

Det jeg ønsker å rette fokus mot, er en tendens til å la religion og kultur rettferdiggjøre dyremishandling. Mitt poeng er at lidelsene for dyrene er akkurat like store, uansett om de blir torturert av en religiøs eller ikke-religiøs person, same eller ikke-same. Slik dyrevernloven uthules av Hålogaland Lagmannsrett, blir dyrenes lidelser sett på som totalt uviktige. Dyrene blir redusert til ting, og deres lidelser blir til “sedvane” eller “religiøse påbud”.

Å operere med ett sett dyrevernregler for samer og et annet for såkalte “etniske nordmenn”, er ikke bare dyrefiendtlig: Skillet er stigmatiserende med rasistiske undertoner. Hvorfor mener Hålogaland Lagmannsrett at samer ikke er kapable til å håndtere dyr på en skikkelig måte?

Hva blir det neste? Skal vi slå oss til ro med at fangetortur er “typisk amerikansk” og legge ned motstanden mot Guantánamo-basen? Vil slakterier ansette samiske slaktere for å omgå dyrevernloven? Eller vil norske myndigheter ta til vettet og innse at dyrs rettigheter skal være universelle? Jeg håper fornuften vil seire og at det er det tredje spørsmålet som blir besvart med et klart ja.

Sondre Båtstrand

Talsperson Grønn Ungdom

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.