04:00 - 08. desember 2006

Misforståelse om kuratorutdanning

kuratorutdanningen

Som fagansvarlig for kuratorstudiet ved Høgskolen i Telemark har jeg en kommentar til reportasjen om kuratorutdanning i Morgenbladet 24. november. Kommentaren er blant annet for å rette opp misforståelsen om at kuratorstudiet i Telemark er rettet mot institusjonsansatte.

Kuratorstudiet er et årsstudium på bachelornivå som går over to år, med det femte kullet inne nå. Studentene må ha en praksisplass i en kunstinstitusjon under studietiden. Av dagens 26 studenter er syv ansatt i en kunstinstitusjon, der de også har praksisplass, en andel som er høyere enn vanlig, og fire er ordinære studenter ved kulturstudiet ved HiT i Bø, som kuratorstudiet i sin tid sprang ut fra. Studiet har fire hovedemner, det fjerde skal være et selvstendig kuratert utstillingsprosjekt. Studentene har obligatoriske samlinger åtte ganger i løpet av studiet – fordelt på Oslo (fire), Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim – og hvert sted er opplegget i nær kontakt med stedlige kunstinstitusjoner. Denne ukes samling holdes i Stavanger, og har temaet “Utstillingspolitikk og kuratorroller i et regionalt perspektiv”.

Høgskolen har fra i høst to samarbeidspartnere som yter ulike bidrag til studiet: Nasjonalmuseet på den faglige siden, og Norske kunstforeninger når det gjelder markedsføring og arrangement av seminarer. Den fagansvarlige gruppen består av Frithjof Bringager, seniorkurator formidling på Nasjonalmuseet, førstelektor Bente Støa ved kulturstudiet ved Høgskolen i Telemark, frilans kunsthistoriker Torild Gjesvik og undertegnede. Alle har relevant undervisningserfaring og egen kuratorerfaring.

Studiet bygger på det synet at alle kunstutstillinger er kuratert, og at det er noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som må læres, uansett hvilken tittel eller stilling den eller de har som har det kuratoriske ansvaret, har. Det tar også utgangspunkt i at enhver kuratering innebærer å arbeide sammen med andre i prosjekter – derfor er gruppearbeid et av de pedagogiske virkemidlene. Frilanskuratoren er bare en av de roller studentene fra kuratorstudiet ved HiT kan gå inn i.

Dag Solhjell

Frilans kunstsosiolog, førsteamanuensis med tilknytning til Høgskolen i Telemark

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.