Annonse
04:00 - 07. juli 2006

Hamas og vi

Annonse

Palestina-komiteene har invitert terrororganisasjonen Hamas til Norge. Årets mest usmakelige måltid må være Kåre Willochs private lunsj med Hamas-ministeren. Men “there is no such thing as a free lunch”. Må norske borgere betale med sin sikkerhet? Utenrikskomiteens leder Olav Akselsen virket resignert etter sitt møte med den ene Hamas-representanten som fikk visum.

Norge er forpliktet etter internasjonale konvensjoner om terrorisme. I dag gir straffelovens paragraf 147a hovedvilkårene for å bli straffet for terror. Det kreves forsett, altså at terroren utføres med hensikt. Terrorisme omfatter a) forstyrrelse av alvorlige samfunnsfunksjoner, b) det å skape alvorlig frykt i en befolkning og c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter bl.a. til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet. Ettersom terroren følger mønstre som tidligere var ukjent, må vi legge sterk vekt på forsettet, altså hensikten bak. Vi må være føre var.

Ytterligere spesifisering av terror-forbrytelsene gis i Statuttene for Den internasjonale krigsforbryterdomstol 1998. Hamas har folkemord som mål. Spørsmålet om å kriminalisere organisasjoner og medlemskap i disse, uten at den konkrete personen bevislig har begått straffbare handlinger, er vanskelig. Under det norske rettsoppgjøret etter krigen ble medlemskap i NS ansett for å være straffbart i seg selv. Jeg mener at ovennevnte bestemmelser rammer enhver som har myndighet på et visst nivå i Hamas. Straffelovens bestemmelser om medvirking til terrorisme er nå gjort spesielt strenge. Det hevdes at vi må respektere Hamas pga. valget. Det er ulogisk når Hamas’ mål er å avskaffe demokrati og rettssikkerhet. Tallrike drap og lemlestelser av palestinere som mistenkes for å samarbeide med Israel er bevis nok.

Det hevdes at Norge bruker FNs liste over terror-organisasjoner, og at Hamas ikke står oppført der. Norske myndigheter må uansett gjøre en selvstendig vurdering. Hamas står oppført som terrorganisasjon på EU-lista og på USAs liste.

Utlendingslovens paragraf 27 bestemmer at det ved innreise i riket kan treffes vedtak om å bortvise utlending. Vilkåret er bl.a. at “andre omstendigheter gir særlig grunn til å frykte at utlendingen her i riket eller i annet nordisk land vil begå straffbar handling som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder” Uttrykket “særlig grunn til å frykte” er et sterkt uttrykk. Men det kan avgjort passe på medlemmer av organisasjonen Hamas. Hamas samarbeider tett med Iran. Hamas må ha vært involvert i drap på sivile jøder i land langt fra Israel, i tillegg til drap i Israel. Drapene i Buenos Aires i 1992 og 1994, med 124 sivile drepte, bør nevnes. Ambassaden og et jødisk samfunnshus ble sprengt. (Sachar, 1996) Hamas har tatt ansvaret for grusomme bombeaksjoner mot busser i Tel Aviv og andre steder, 600 drepte sivile totalt. Hamas’ program sier at Israel skal ødelegges, at jødene styrer verden, og har et antisemittisk innhold. Hamas vil danne nettverk i Norden. Karin Lindstads agent-historie viser at nordmenn kan rekrutteres til slike bevegelser, jf. Lindstads egne utsagn ved utgivelsen av Odd Karsten Tveits siste bok. Jødiske grupper hevder at trusselen i dag er større fra palestinske miljøer enn fra nynazistiske.

Et alternativt vilkår for bortvisning er at “det er nødvendig av hensyn til Norges eller et annet Schengen-lands nasjonale sikkerhet” og “offentlige orden” I dag er det særlig sivile jøder og amerikanere som er mål for terroraksjoner over hele verden.

Edvard Dæhlin

Statsviter

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.