Annonse
04:00 - 28. april 2006

Gi Hamas en sjanse til å kansellere sitt charter

Annonse

Morgenbladets leder den 21. april overser etter min mening noen fakta i konflikten mellom Israel og PLO. Det gjelder forståelsen og tolkningen av avtaler som ligger i bunnen. PLO har stort sett vunnet propagandakrigen mot Israel, og de har fått vestlig medieaksept for påstanden om “den folkerettsstridige okkupasjonen av Vestbredden” og “den folkerettsstridige byggingen av muren”. Dette innlegget er et forsøk på å svekke disse oppfatningene.

Haagdomstolens kjennelse i 2004 om at Israels okkupasjon av Vestbredden er ulovlig, er mildest talt tvilsom. Det var et bestillingsverk fra PLO og har ingen rettskraft, ifølge domstolens egne statutter. Disse kan lett finnes under “FNs internasjonale domstol” på internett og sier i klartekst: “Alle medlemsland kan meldes inn for domstolen, men domstolens kompetanse i den enkelte sak avhenger alltid av aksept av domstolen fra begge partene.” Og videre: “Domstolens kompetanse er begrenset til å dreie seg om tvister mellom stater.” Israel har ikke bedt om å få vurdert av domstolen hvor grensene på Vestbredden skal trekkes, og dessuten er Palestina ennå ikke en stat.

De folkerettslige dokumenter som alene kan si noe om hvor grensene på Vestbredden skal trekkes, er følgende: Folkeforbundets Palestinamandat fra 1922, FNs delingsresolusjon fra 1947, våpenhvileavtalen etter den første israelsk-arabiske krigen i 1949 og Sikkerhetsrådets resolusjon 242 etter 6-dagerskrigen i 1967. Andre FN-resolusjoner er kun anbefalinger til partene. Bare de som kjenner innholdet i disse avtalene er meningsberettiget i denne konflikten.

Det er feiltolkningen av resolusjonen fra 1967 som representerer den viktigste propagandaseieren for PLO. Enhver som har tatt seg tid til å lese tekstens ordlyd på engelsk eller fransk, vil se at det står at Israel skal trekke seg tilbake fra “noen av områdene” de okkuperte i 1967, og grensene skal være mulig å forsvare. De arabiske forhandlerne var svært skuffet over disse formuleringene, men de har likevel greid å få vestlige medier til å se bort fra den opprinnelige intensjon i resolusjonen. Det ble ikke trukket noen grense av FN i 1967. Påstanden om at “den grønne linjen”, det vil si våpenhvilelinjen fra 1949, er gjeldende grense på Vestbredden, er derfor grunnløs.

I 1967 ble det bestemt at grensene på Vestbredden skulle trekkes etter forhandlinger mellom partene. Det har vært gjort forsøk, men vi vet hvordan forhandlingene endte. PLO har greid å få mange i Vesten, særlig på venstresiden, til å tro at Israel er skyld i at det ikke foreligger en avtale. Det er ingen tvil om hvem som var mest kompromissvillig i 2001 da en avtale nesten var i havn. Bill Clintons sjefforhandler var klar i sin dom. Det var Israel, som var villig til å gi fra seg mer enn 90 prosent av Vestbredden og Jerusalems gamle bydel for å få til en tostatsløsning.

Siden Israel ikke har funnet noen forhandlingspartner om grensene på Vestbredden, kan ikke landet beskyldes for folkerettsstridig okkupasjon, og da er heller ikke sikkerhetsgjerdet folkerettsstridig. Det er et lovlig forsvarsverk som kan legges hvor som helst inntil en grenseavtale foreligger.

Hamas må annullere sitt partiprogram, Hamas Charter, som sier klart at Israel skal vekk. Før det skjer er det ikke rimelig å kreve at Israel skal trekke seg ytterligere tilbake. En annen ting er at de kommer til å foreta en ensidig tilbaketrekking fra Vestbredden innen 2010 hvis de ikke finner en likeverdig forhandlingspartner.

Ett krav må stilles til Hamas’ ledere når de snart kommer på besøk her i Vesten: Partiprogrammet må annulleres før de setter seg til bords med israelerne. Den sjansen må de få.

Roald Øye

Kristiansand

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.