Annonse
04:00 - 25. november 2005

Nei til vold mot dyr og mennesker

Annonse

Amanuensis i religionshistorie, Torkel Brekke, angriper dyrevern- og miljøvernbevegelsen i et usedvanlig emosjonelt og hatsk innlegg i Morgenbladet 18. november. Han insinuerer en sammenheng mellom demokratisk dyrevern- og miljøvernarbeid og voldelig ekstremisme, og krever at kjente organisasjoner skal gå hardt ut mot voldelige aksjonsformer.

Det har vi allerede gjort. Dyrevernalliansen har vedtektsfestet motstand mot vold som uttrykksform. På hjemmesiden www.dyrevernalliansen.org står det et communiqué der dette prinsippet fastslås, og vi har i tillegg gang på gang fordømt ulovlige og voldelige aksjoner i mediene.

Spørsmålet om rettigheter for dyr er blitt trukket inn i samtidsfilosofien av Peter Singer, Tom Regan og flere andre. Men tanken er ikke ny. Filosofen Jeremy Bentham (1748–1832) uttrykte det slik: “Spørsmålet er ikke ‘Kan de tenke?’ eller ‘Kan de snakke?’ – men ‘Kan de lide?’”. Dyrerettighetsfilosofien tar altså utgangspunkt i at den som kan føle smerte fysisk og mentalt, bør ha krav på vern mot lidelse. Motstand mot vold og lidelsespåføring er derfor et grunnleggende utgangspunkt for alt moderne dyrerettighetsarbeid.

Som amanuensis i religionshistorie kunne en håpe Torkel Brekke ville engasjere seg i etiske spørsmål i samtiden. Det er derfor synd at han finner større grunn til å hisse seg opp over sekulære gruppers ulovlige aksjonsformer, enn den systemiske volden som millioner av dyr utsettes for hvert år – med lovverkets velsignelse.

Han refererer stolt til en venninne som ikler seg pels fordi hun ikke vil “gi etter for terrorister”. Hvis jeg var ham, ville jeg heller skamme meg over å ha venner som stiller seg så likegyldige til andre individers lidelse. Pelsindustrien medfører i Norge alene at nærmere én million halvville dyr sperres inne i bur på under én kvadratmeter. EUs veterinærkomité viser at dette gir dyrene adferdsforstyrrelser: Noen tygger sin egen kropp til blods, andre hopper hvileløst frem og tilbake, noen blir apatiske, og atter andre dreper sine egne valper.

Kristendommen har stilt seg på overgriperens side i mange konflikter. Verken kvinner, fargede, homofile eller tatere har kunnet belage seg på støtte fra kirken i kampen mot overgrep. Lite tyder på at dyrene kan det heller. Det er kanskje flere enn idealistiske organisasjoner som bør redegjøre for sitt egentlige syn på vold og overgrep mot enkeltindivider. Skriftlærde Torkel Brekke bør føle seg kallet til å forklare hvorfor han standhaftig motsetter seg rettigheter for dyr under mottoet “Vi vil beholde vår livsstil”, i stedet for å stå opp mot volden som våre medskapninger utsettes for.

Live Kleveland

Jurist i Dyrevernalliansen

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.