Annonse
04:00 - 02. desember 2005

Uten kontroll

Annonse

Morgenbladet brukte mye plass i nr. 47 på å presentere den tyske filosofen Jürgen Habermas. Arne Johan Vetlesens artikkel “Offentlighetens filosof” var velskrevet og interessant – også for en ikke-fagmann. Men når en kommer til spørsmålene fra 13 norske akademikere, begynner tvilen å melde seg. Evnen til å stille klare og presise spørsmål som det er mulig å besvare på den plassen som blir stilt til rådighet, kan ikke være spesielt velutviklet.

Espen Søbye vil ha svar på om Frankfurterskolen kan bidra til å forstå både dagens problemer i det tyske parlamentet og de sosiale problemene i Frankrike – i tillegg til tre andre uhyre omfattende spørsmål. Cathrine Holst kommer trekkende med både kapitalens styringsrett, arbeidernes rett til medbestemmelse og hvilken rolle fagbevegelsen bør stille i dagens globaliserte økonomi. Ellen-Marie Forsberg peker på at den økende interessen for etikk, parallelt med den økende etiske usikkerheten i pluralistiske samfunn, gir et behov for velbegrunnete responser til kontroversielle samfunnsmessige problemstillinger der moralske prinsipper er i konflikt. Puh! Noen som har hørt om klisjeer og substantivsyke? Dag Østerberg sliter også med sitt spørsmål, og som vi ser er Habermas’ svar heller ikke så mye å bli klok av.

Jeg er ganske sikker på at det kan føres lange diskusjoner og arrangeres flere seminarer om hvilke av de lange og til dels motstridende spørsmålene som Habermas egentlig besvarer. Oppslaget viser hvor galt det kan gå når akademikerne i en prosess som dette slippes løs på seg selv.

Viggo Kristiansen

Journalist

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.