Annonse
04:00 - 16. desember 2005

Kjønnsnøytral kulturrevolusjon

Annonse

I debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov serverer Martin Eiebakke (2. desember) en rekke tenden-siøse karakteristikker av sine meningsmotstandere. I tillegg bagatelliserer han de radikale konsekvensene av å demontere ekteskapsinstitusjonen og å sidestille mor-far-barn-relasjonen med andre samlivsformer.

Debatten om en kjønnsnøytral ekteskapslov dreier seg ikke om diskriminering, men om en vel-begrunnet forskjellsbehandling av samlivsformer som er vesensforskjellige. Enkjønnet og tokjønnet samliv vil aldri bli det samme - uansett hvor godt Eiebakke og andre lykkes i å manipulere med definisjoner og jus.

Av naturlige grunner har ekteskapet i årtusener vært definert som et fellesskap av to kjønn, ikke av to personer. Å innføre enkjønnede “ekteskap” vil endre ekteskapet i sin grunnstruktur og medføre en kulturrevolusjon av historiske dimensjoner. Hele samfunnets forståelse og organisering av samliv vil bli radikalt endret. Konsekvensene vil merkes langt ned i barnehagen, i skolebøker og i ungdomskulturen.

Radikale kjønnsideologer terper på voksnes “rettigheter”. Barns grunnleggende rett til å vokse opp med sine biologiske foreldre er visst uinteressant. Det samme ser ut til å gjelde samfunnets elementære behov for slitesterke og funksjonelle samlivsinstitusjoner. En ultra-individualistisk samlivsideologi råder grunnen langt inn i Stortinget.

Dersom politikerne ønsker å gi adopsjonsrett til homofile, kan det uten problemer gjøres innen partnerskapslovens rammer, slik Sverige har gjort det. Man behøver ikke å argumentere religiøst for å forsvare mor-far-barn-relasjonen som en unik, samfunnsbærende institusjon. Biologiske realiteter, årtuseners erfaring, hundre års psykologisk forskning, barns beste, rasjonell tenkning og alvorlige fremtidsperspektiver gir mer enn nok av gode argumenter.

Øivind Benestad

Prosjektleder for MorFarBarn.no

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.