Annonse
04:00 - 07. oktober 2005

En menneskerett

Annonse

Jeg har dyp respekt for utspillet til Kirkens Nødhjelp (Morgenbladet 23. september), og det nødvendige fokus Atle Sommerfeldt retter mot Norges rolle i WTO-forhandlingene. Jeg mener likevel at utspillet trekker flere av sine konklusjoner på et feilaktig grunnlag, Kirkens Nødhjelp forenkler kalkylen. Slik jeg ser det, er matsuverenitet et nødvendig prinsipp å innføre, og vi bør ta initiativtakerne for dette, Via Campesina, på alvor. Det er en sterk stemme fra sør som representerer nettopp de småbøndene Kirkens Nødhjelp mener å kjempe for.

Jeg er enig i Sommerfeldts analyse av at u-landene trenger mer markedstilgang, men jeg mener at dette kan innfris på en mer rettferdig måte med matsuverenitet. For det første trenger man en juridisk skillelinje mellom landbruksstøtte og eksportsubsidier. Eksportsubsidier må fjernes. Punktum. Landbruksstøtte bør opprettholdes for å bevare norsk landbruk og for å hindre behovet for langreist mat som skaper seks til tolv ganger så høye utslipp som kortreist mat.

Norsk Småbrukarlag har sagt seg enige i å fjerne eksportsubsidiene på for eksempel Jarlsbergost. Så dette kan gjøres. For det andre er dagens system lagt opp slik at MUL-landene har null-toll, likevel kommer 99,5 prosent av maten vi importerer fra i-land. Det er dette som må forandres. Sukker fra Mosambik må erstatte oversubsidiert sukker fra Danmark, og så videre.

Det er denne dreiningen som må skje før vi i det hele tatt skal måtte ta standpunkt til om norsk landbruk bør nedbygges. Hvis vi ikke foretar denne dreiningen, vil nedbyggingen av norsk landbruk bare føre til økt import fra EU og USA. Det er også viktig å ha in mente at handel ikke alltid er et mål i seg selv. Det gagner ingen å hjelpe et sultrammet afrikansk land inn på det norske markedet. Mat til egen befolkning må alltid være en førsteprioritet. Mat er en menneskerett, ikke en pengerett.

Slik jeg ser det, er matsuverenitet et nødvendig prinsipp, men det må innføres samtidig som eksportsubsidier fjernes.

Jørgen Jensehaugen

Fagansvarlig i Spire (Utviklingsfondets ungdomsgruppe)

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt