Annonse
04:00 - 17. desember 2004

Nedlatende fordomsfullhet

Vi har med interesse merket oss Aslak Bondes kommentar Politikk er blitt fag i Morgenbladet 5. november.

Annonse

Handelshøyskolen BI arrangerer dette kurset i samarbeid med kommunikasjonshuset Dinamo. Undertegnede er ansvarlige for å sette sammen programmet, og én av oss, Tor Bang, har oppfølgingen av de av deltakerne som skal levere et paper til akademisk bedømming. Vi tillater oss derfor å komme med en liten respons.

Overskriften, Politikk er blitt fag – er nå det en nyhet? Er politikk med ett blitt noe det ikke har vært før? Politikk har vært fag i alle fall siden Platon. (Riktignok moderer Bonde seg fra overskriften til brødteksten: der bruker han begrepet politisk kampanje som fag, eller et håndverk.)

Videre synes det for oss at et hovedpoeng i Bondes kommentar er knyttet til (markedsførings-) metoder i den amerikanske valgkampen:

Det er metodene og den systematiske tenkningen de norske rådgiverne drar over for å lære. Ja, det er noe av det også. Moderne valgkamp føres på mange arenaer. Vi ville sette oss inn i amerikanske metoder. Det er ikke dermed sagt at vi ville lære metoder med for å overføre dem til norske forhold.

BIs kurs består av:

 • En del i Oslo, bestående av forelesninger over amerikansk politikk, politisk retorikk og valgkamp, blant annet the bipartisan system, pressens rolle og så videre. Her hadde vi forelesere som professor Bernt Hagtvet og førsteamanuensene Berit von der Lippe, Ole Moen og Mark Luccharelli. Ingen av disse er vel kjent for sine ukritiske synspunkter, og absolutt ikke for sine blåruss-faconer, som BI iblant beskyldes for å hengi seg til.

 • Et tilbud om å utvikle et veiledet paper til bedømming. Det gir 15 studiepoeng i en bachelorgrad.

 • Forelesninger og seminarer i USA, blant annet med Dr. Francis Fukuyama (Johns Hopkins University), Dr. Diana Owen (Georgetown University) og eks-taleskriver, nå konsulent David Frum. Videre hadde vi et seminar med American Progress Institute, en toneangivende liberal thinktank, og vel det nærmeste Washington kommer det norske nirvana sosialdemokrater med embedseksamen.

  Vi hadde, som Aslak Bonde skriver, også møter ved to pollinginstitutter, ett fra hvert av de store partiene, og hadde seminarmøter om kampanjefinansiering. Også i norsk politisk kontekst spiller meningsmålinger og økonomi en sentral rolle, men i USA er det større åpenhet rundt slike spørsmål, noe blant annet den norske venstresiden har etterlyst.

  Kursdeltagerne fløy til Washington DC 29. oktober, og de fleste reiste hjem torsdag 4. november. Det er vel knapt med tid hvis man skal lære moderne valgkamp fra grunnen av, men det var et inspirerende og lærerikt opphold.

  Aslak Bonde har selvsagt rett til å mene hva han vil om seminaret. Vi mener imidlertid at den smule kritikken ikke treffer særlig godt. Bondes oppgitthet over at til og med SV (e tu, Brutu) deltar med tre rådgivere, er vel ikke særlig annet enn et uttrykk for den til tider litt nedlatende fordomsfullheten som Morgenbladet bidrar med i offentligheten.

 •  
  Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
  Annonse

  Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
  DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
  At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
  «Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
  «Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
  «Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
  «For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
  «Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
  Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
  «LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
  Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.