Annonse
04:00 - 10. desember 2004

Fjøs og barnehager

Annonse

Strengere krav til fjøs enn til barnehager!! Dagens barnehage er en pedagogisk institusjon for barn under skolealder. Et tilbud til både barna og foreldrene, men først og fremst et tilbud til barna. Ved at loven sikrer førskolelærerne sin plass i barnehagen, blir også det pedagogiske innholdet i barnehagen sikret. I det nye lovforslaget fra Barne- og familiedepartementet heter det at “departementet mener (…) at nasjonale hensyn tilsier at bestemmelser om faglig ledelse av barnehagen er nødvendig for å sikre barn likeverdige pedagogiske tilbud”. Likevel ønsker de å fjerne kravet om styrer med formell kompetanse som førskolelærer. I tillegg vil de overlate til kommunene å avgjøre hvilket personale, og hvor mange barn per voksen som er nødvendig i barnehagene.

Kan vi finne oss i dette? I det ene alternativet til bemanning står det at “Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnegruppen skal ha en størrelse som er hensiktsmessig ut fra barnas alder og forutsetninger.” Alle reguleringer som går på personale, antall barn og areal både ute og inne vil med dette bli fjernet. Det betyr da i praksis at det vil bli større barnegrupper på færre voksne, og færre fagutdannede. Da de fleste kommunene i Norge sliter med dårlig økonomi, vil de velge det billigste alternativet, som vil være å ansette få, og ufaglærte mennesker til å drive en pedagogisk virksomhet, i store barnegrupper med lite boltringsplass både ute og inne.

Hvis dette lovforslaget får gjennomslag vil det være strengere krav til husdyrhold enn til barnehager. En gris vil ha bedre tilrettelagt tilværelse enn et barn i barnehage. Barnehagene vil gå tilbake til å være barneparkering for jobbende foreldre, i stedet for en pedagogisk institusjon som forbereder barna på livet. Vi som førskolelærerstudenter kan ikke finne oss i dette, og det håper vi gjelder flere!

Kristin Uhre

For “Aksjonsgruppa for førskolelærere i barnehagen” ved Høgskolen i Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt