Annonse
04:00 - 26. november 2004

Islams syn på jøder og jødedom

Annonse

EU har pekt på økt anti-jødisk aktivitet i Europa. (Skjønt det skilles mellom anti-jødisk og anti-israelsk aktivitet.) Det hevdes at arabere og muslimer skal stå bak noe av denne aktiviteten. Hva er islams syn på jøder og jødedom?

Islams syn er variert, liksom objektet er det: Jødene er ikke en ensartet gruppe, og det finnes flere typer jødedom.

Islams utgangspunkt er positivt. Jøder er en religiøs gruppe, med en åpenbaring som kom fra Gud. Gud valgte jødene, eller “Israel” i religiøs betydning (det vil si etterkommerne til Jakob, med tilnavnet Israel), til å spre monoteismens budskap, om at det bare finnes én Gud, du skal leve som Han vil, etter Hans skrifter, og stå til ansvar på Dommens dag. Gud gjorde en pakt med “Israel”, ved Moses på Sinai-fjellet. “Israel” eller “Israels barn” skulle være Guds folk, dyrke den éne Gud, følge Hans åpenbaring og være vitne for Hans sannhet. Og Gud skulle være med dem!

Gud valgte “Israel” fremfor andre! Og ga dem et klart budskap, Toraen. Men betingelsen fulgte med, uttrykt i Bibelen slik: “Herren vil gjøre deg til et hellig folk for Seg, slik som Han med ed har lovt deg, så sant [min uthevning] du holder budene fra Herren din Gud og går på Hans veier.” (5 Mos 28,9) Og i Koranen slik: “Hold deres løfte til Meg, så [min uthevning] skal Jeg holde løftet til dere.” (2,40)

Hva skulle skje ved ulydighet? Guds forbannelse ville komme over “Israel”, som skulle rammes av Guds vrede. I Bibelen blir det uttrykt slik: “Hva du enn foretar deg, skal Herren la forbannelse, forvirring og trussel ramme deg, inntil du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du handlet så ille at du gikk bort fra Meg.” (5 Mos 28,20) Og i Koranen slik: “Den som rammes av Min vrede, skal gå i avgrunnen.” (20,81)

Herren skulle, ved ulydighet, spre “Israel” blant alle folkene “fra den ene enden av jorden til den andre” (5 Mos 28,64), og gjøre dem til “et skremsel, et ordtak og et spottord” (5 Mos 28,37). De ville få “skam og vanære i denne verden, og den strengeste straff på Oppstandelsens dag.” Koranen 2,85)

Hvordan gikk det med “Israels” pakt med Gud?

Det var jøder (ordet kommer fra en israelittisk stamme) som holdt pakten! De forble rettferdige. De holdt fast ved budskapet til Moses, levde etter lovens bud, og fulgte andre profeter. Islam respekterer dem! (7,159)

Men de fleste brøt pakten, og gjør det også i etterhånd. Hva sier islam har gått galt?

De vendte seg bort fra Moses, som de visste var en profet. De foretrakk gullkalven. (Koranen 2,54)

“De brøt sitt ord.” (7,135)

“Og da de kom på avveie, lot Gud hjertene deres komme på avveie, for Gud leder ikke et syndefullt folk”. (61,5)

De holdt seg ikke til åpenbaringen. “De forvrir ordene ut av sin sammenheng, og har glemt en del av sin formaning.” (5,13)

De avviste senere profeter. “De viste vantro og utakknemlighet overfor Herrens tegn, og i urett drepte profetene.” (2,61)

Mange “kappes i synd og fiendskap, og urettmessig tilegnelse.” (5,62)

“Du vil stadig oppdage falskhet fra dem, unntatt noen få.” (5,13)

Hva påførte dette dem selv?

Gud forbannet dem og forherdet deres hjerter. (5,13)

De ble slått med elendighet og usselhet, og pådro seg Guds vrede. (2,61)

De skulle streife om på jorden. (5,26)

At “Israels” eksil er en straff fra Gud, slås fast i jødiske skrifter. Å skulle avslutte denne eksil ved verdslige metoder (slik sionister ønsker), er forbudt av Gud, og slått fast i Talmud (traktat Kesubus s. 111).

Hvordan forholder seg til de av “Israels folk”, som islam lærer går feil?

“Samtal med dem på beste vis!”

“Forlat dem og tilgi! Gud elsker dem som gjør vel.” (5,13)

Vær vennlig mot dem og opptre rettferdig!” (60,8)

Vit at blant “Israels barn” finnes det rettskafne folk, “som tror på Gud og på Dommens dag, og gjør det som er rett og godt!” De skal ikke frykte eller sørge. (5,69)

Annerledes er det med dem, som har erstattet religionen med en sekulær tro, og gjort “det hellige folket” til et nasjonalistisk, etnisk samfunn, etablert i det hellige landet (Palestina). Koranen sier: “Gud forbyr at dere slutter dere til dem som bekjempet dere for religionens sak, og drev dere bort fra deres hjem, eller hjalp til ved utdrivningen. De som blir venn med disse, er urettferdige.” (60,9)

Slik er det at muslimer og andre bør veie tanker og tiltak! Skjer økende anti-jødisk aktivitet i Europa, skal muslimer holde seg bort fra det. Muslimer er ikke mot jøder og jødedom!

Når det gjelder anti-israelsk (og anti-sionistisk) protest skal den utøves på korrekt og legale måte, ved “samtaler på beste vis”, og “vennlig og rettferdig opptreden”. Uten å “slutte seg til” overgrep. Samtidig som rettferdighet gjenopprettes.

Dr. Trond A. Linstad

Spesialist i allmennmedisin

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.