Debatt

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.
Skal diskusjoner om språkforskning være interessante, må innvendinger være saklige.
Rettsprinsippet beskytter ikke offeret, derimot forbryteren.
Et tiltak vil som regel bedre forholdene i familien uansett om det var berettiget eller ikke.
Som forskar må ein tåle å møte nye idear og tankar.
Cinemateket er ikke bare inspirasjon og underholdning, det er også talentutvikling.
– Det var ikke primært kildevalget jeg kritiserte, men den haltende begrunnelsen.
– Jeg regner med at dere er hyggelige folk som vil gjøre en god jobb. Meg støter dere bort.
En torturist må ha empati hvis hun skal gjøre en god jobb.
Ingen burde ha noe problem med å kritisere elementer i Steiners verk som de finner uakseptable.
«Hvilket tog skal jeg ta for å rekke fergen fra Ystad til Polen?»
Jeg er ansvarlig for revisjonsformuleringene
Regjeringen mener at det er svært gode argumenter for ansatt ledelse.